Bakkegata

Motiv fra Bakkegata. Foto: Erling Jensen.
Motiv fra Bakkegata. Foto: Erling Jensen.
Bakkegata. Foto: Erling Jensen.
Bakkegata. Foto: Erling Jensen.

Bakkegata ligger i Stavanger sentrum og går fra Sølvberggata i nordvestlig retning, krysser Brei-gata og fortsetter i nordlig retning til Øvre Holmegate. Den har hatt sitt navn siden 1861.

Før den store bybrannen i 1860 var Bakken en ganske betydelig bydel. Den steg nokså bratt opp fra Pottemagerstranden og Kjeringholmen. Hele strøket var berglendt med krokete smau og småhus på kryss og tvers. Passasjen mellom husene gikk opp og ned og var bare framkommelige til fots.

Området utmerket seg ikke akkurat når det gjaldt renslighet, likevel levde man stort sett som man ville uten at myndighetene blandet seg inn. Etter brannen ble fjellskrenten Bakkaberget sprengt bort og planert, men ingeniør Hjelm ville ikke helt utslette minnet om dette eiendommelige strøk fra byens fortid, men la et bitte lite parti bli tilbake, som et talende vitnesbyrd for senere slekter.

I dag blir noen skjenkesteder drevet i Bakkegata, og slik var det også i gamle dager. I 1901 åpnet Petra Larsen NøgterhedsKafé i Bakkegata 6. I nr. 13 ble Thomasens Pensjonat drevet under første verdenskrig, og i nr. 15 ble Vaages privathotel drevet rundt 1910.

Til hovedsiden