Elisabeth Knutsen

Tekst: Erling Jensen
Hun var samfunnsengasjert og deltok aktivt i foreningsliv og politikk. I 1949 fikk hun Ridderkorset av St. Olavs orden for utvist borgerånd.

Elisabeth Knutsen ble født i Sokndal 28. august 1867. Hennes døpenavn var Tobine Lisebet Bakke. Foreldrene var gårdbruker John Jonasen Bakke og Marie Lisebet Ørsland. Etter først å ha bodd i Stavanger, flyttet hun i 1890 til Haugesund. Her startet hun broderi- og lintøyforretning nord i Strand-gaten.

Tre år senere giftet hun seg med skipsreder Knut Knutsen O. A. S. De bosatte seg på Knutsen-fami-liens gård på Vibrandsøy. Sammen fikk de barna Ida og Ole Andreas. I 1902 flyttet familien inn til sentrum og en nybygget villa i Haraldsgata 37.

Elisabeth var samfunnsengasjert og deltok aktivt i foreningsliv og politikk. Familiens økonomi gav rom for frihet til engasjement utenfor hjemmet. Ekteparet Knutsen var rause og støttet Elisabeths slektnin-ger økonomisk, men også symbolsk, ved å gi linjeskipene i rederiet Bakke-navn. Også Haugesunds kulturliv og trengende fikk nyte godt av familiens inntekter gjennom gaver og legater. Indremisjonens sykepleie, og barnehagen Anna Nilssens Minne er eksempler på støtte til syke og trengende. Da Norske Kvinners Sanitetsforening skulle bygge revmatismesykehus, donerte Elisabeth 600 000 kroner mot at sykehuset ble bygd i Haugesund.


Haugesund rådhus står i dag som et minnesmerke over ekteparet Knutsens borgerånd. Ekteparet donerte 1 million kroner som skulle brukes til byens rådhus. Milliongaven skapte stor oppmerksomhet både i og utenfor Haugesund. I 1949 ga Elisabeth 1 million kroner til opparbeidelse og utsmykking av rådhusplassen.

Elisabeth var også politisk aktiv, og tilhørte partiet Frisinnede venstre. Partiet var frisinnet i forhold til kristendom, målsak og avholdssak. Hun satt fire perioder i bystyret fra 1914 til 1922, og to perioder i formannskapet fra 1920 til 1925.

28. august 1949 fikk Elisabeth Ridderkorset av St. Olavs orden for utvist borgerånd. På rådhusplassen står det statuer av både Knut Knutsen O.A.S. og Elisabeth Knutsen.

Elisabeth Knutsen døde 31. juli 1957 i sitt hjem i Haraldsgata 37, nærmere 90 år gammel. Hun er grav-lagt ved Vår Frelsers Gravlund.

Til hovedsiden