Bøkkersmauet

Bøkkersmauet. Foto: Erling Jensen.
Bøkkersmauet. Foto: Erling Jensen.

Bøkkersmauet ligger i Stavanger og går fra Pedersgata i nordlig retning til Øvre Bane-gate. Gata ble oppkalt etter bøkkerne, en tallrik gruppe håndverkere i gamle dager. 

I 1861 fikk gata navnet Bødkerbakken, og gatenavnkomiteen beskrev den slik: Den føres op fra Værksgaden til Hetlandsmarken, og beboes for Tiden saagodtsom alene af Bød-kere, hvorfor den allerede i Folkemunde gaaer under den opførte Benævnelse. I 1882 fikk gata dagens navn.

Bøkkerne lagde sildetønner, skjeppemål, trau, butter og mange typer trekar. Gata har boligbebyggelse fra 1850-årene. På 1800-tallet ble også betegnelsene Bødkerbjerget og Bødkerbakken brukt om dette området.

Bøkkersmauet 8.
Bøkkersmauet 8.

Eierne av Bøkkersmauet 9 ble i 2006 tildelt Stavanger kommunes vernepris 2006.

Bøkkersmauet 9.
Bøkkersmauet 9.