Bøkkersmauet

Bøkkersmauet. Foto: Erling Jensen.
Bøkkersmauet. Foto: Erling Jensen.

Bøkkersmauet ligger i Stavanger og går fra Pedersgata i nordlig retning til Øvre Banegate. Gata ble i 1882 oppkalt etter bøkkerne, en tallrik gruppe håndverkere i det gamle Stavanger. 

Bøkkerne lagde sildetønner, skjeppemål, trau, butter og mange typer trekar. Gata har boligbe-byggelse fra 1850-årene. På 1800-tallet ble også betegnelsene Bødkerbjerget og Bødkerbakken brukt om dette området.

Bøkkersmauet 8
I 1894 bodde mine tipp-oldeforeldre Christoffer Olai og Anne Helene Ommundsen i Bøkker-smauet 8. Også min oldemor Kristofa Margrete Jensen bodde her.

Bøkkersmauet 8.
Bøkkersmauet 8.

Eierne av Bøkkersmauet 9 ble i 2006 tildelt Stavanger kommunes vernepris 2006.

Bøkkersmauet 9.
Bøkkersmauet 9.