Musikkpaviljongen

Musikkpaviljongen. Foto: Erling Jensen.
Musikkpaviljongen. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
I 1915 ble det avholdt en arkitektkonkurranse for utforming av en musikkpaviljong i byparken i Stavanger. Arkitekten Erling Nielsen og hans assistent Johan Stølan i Kristiania gikk seirende ut av konkurransen med utkastet Netop, som dannet grunnlaget for paviljongen som ble bygget.

I september 1920 ble Erling Nielsen (1877–1943) ansatt som Stadsarkitekt i Stavanger, der han blant annet tegnet Filmteatret og Kampen skole.

Paviljongen er en oktogonal, søylebåren konstruksjon i natursten, med valmet, enkelt tak. Smijerns-gelendrene var ikke med i arkitektenes konkurranseutkast, og er nok påvirket av annenpremie-utkastet Mon Plaisir, utformet av arkitektene Morgenstierne & Eide. Kleber-steinsøylene ble levert av Stavanger stenhuggerier.

I forkant av selve byggingen ble det satt opp et skjelett med paviljongens dimensjoner for å se hvordan den ville ta seg ut. Musikkpaviljongen ble innviet 17. mai 1922 med konsert av Kommunekorpset og sang av korene Huldren og Herold. Innvielsestalen ble holdt av viseordfører Norem. Musikkpaviljongen ble sist rehabilitert i 2006.

Dette lille huset som sto i byparken ble oppført til landsregattaen i 1868 og ble kalt stabburet, og senere bruspaviljongen. Det ble revet i 1922 da den nye musikkpaviljongen ble oppført. I bystyret kom det for-slag om å flytte den til Mosvannsparken, Kjelvene eller Varden, noe det altså ikke ble noe av. Etter at den ble revet, ble trematerialene lagt ut for salg i byens aviser.

Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.