Musikkpaviljongen

Musikkpaviljongen. Foto: Erling Jensen.
Musikkpaviljongen. Foto: Erling Jensen.

I 1915 ble det avholdt en arkitektkonkurranse for utforming av en musikkpaviljong i bypar-ken i Stavanger. Arkitekten Erling Nielsen og hans assistent Johan Stølan i Kristiania gikk seirende ut av konkurransen med utkastet Netop, som dannet grunnlaget for paviljongen som ble bygget.

I september 1920 ble Erling Nielsen (1877–1943) ansatt som Stadsarkitekt i Stavanger, der han blant annet tegnet Filmteatret og Kampen skole.

Paviljongen er en oktogonal, søylebåren konstruksjon i natursten, med valmet, enkelt tak. Smijernsgelendrene var ikke med i arkitektenes konkurranseutkast, og er nok påvirket av annenpremie-utkastet Mon Plaisir, utformet av arkitektene Morgenstierne & Eide. Kleber-steinsøylene ble levert av Stavanger stenhuggerier.

Musikkpaviljongen ble innviet 17. mai 1922 med konsert av Kommunekorpset. Den ble sist rehabilitert i 2006.

Dette lille huset som sto i byparken ble oppført til landsregattaen i 1868 og ble kalt stabburet. Det ble revet i 1922 da musikkpaviljongen ble oppført. 

Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.