Musikkpaviljongen

Musikkpaviljongen. Foto: Erling Jensen.
Musikkpaviljongen. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
I 1915 ble det avholdt en arkitektkonkurranse for utforming av en musikkpaviljong i byparken i Stavanger. Arkitekten Erling Nielsen og hans assistent Johan Stølan i Kristiania gikk seirende ut av konkurransen med utkastet Netop, som dannet grunnlaget for paviljongen som ble bygget.

I september 1920 ble Erling Nielsen (1877–1943) ansatt som Stadsarkitekt i Stavanger, der han blant annet tegnet Filmteatret og Kampen skole.

Paviljongen er en oktogonal, søylebåren konstruksjon i natursten, med valmet, enkelt tak. Smijerns-gelendrene var ikke med i arkitektenes konkurranseutkast, og er nok påvirket av annenpremie-utkastet Mon Plaisir, utformet av arkitektene Morgenstierne & Eide. Klebersteinsøylene ble levert av Stavanger stenhuggerier.

I forkant av selve byggingen ble det satt opp et skjelett med paviljongens dimensjoner for å se hvordan den ville ta seg ut. Musikkpaviljongen ble innviet 17. mai 1922 med konsert av Kommune-korpset og sang av korene Huldren og Herold. Innvielsestalen ble holdt av viseordfører Norem. Musikkpaviljongen ble sist rehabilitert i 2006.

Dette lille huset som sto i byparken ble oppført til landsregattaen i 1868 og ble kalt stabburet, og senere bruspaviljongen. Det ble revet i 1922 da den nye musikkpaviljongen ble oppført. I bystyret kom det forslag om å flytte den til Mosvannsparken, Kjelvene eller Varden, noe det altså ikke ble noe av. Etter at den ble revet, ble trematerialene lagt ut for salg i byens aviser.

Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.