Hillevåg kirke

Hillevåg kirke ligger i Hillevåg i Stavanger. Første byggetrinn ble vigslet 17. desember 1961. Andre byggetrinn ble tegnet av sivilarkitekt Erik Thesen og ble vigslet 28. mars 1993. Kirken har 240 sitte-plasser. Kirken rommer menighetssal, kirkestue, sakristi/-bønnerom, møterom, ungdomslokaler, kontorer og kjøkken.

I de siste førkrigsårene ønsket flere i Hillevåg å bygge et nytt bedehus eller menighetshus. Krigen satte en stopper for den videre byggeplanlegging, men den fødte også en kirkering som holdt kirkeplanene varme gjennom krigsårene.

I 1948 presenterte arkitekt W. Hansteen en ambiøs plan for en kirke i Hillevåg. Men planen var så kostnadskrevende at den ble skrinlagt og aldri tatt fram igjen. Men ønsket om egen kirke i Hillevåg var så sterkt at i 1951 dannet man en egen småkirkeforening. Foreningen presset sterkt på for at Hetland kommune skulle innløse en tomt som i en årrekke hadde vært regulert til kirkebruk. Fore-

Les mer om kirken i eboken Kirker i Stavanger kommune.

Til hovedsiden