Hillevåg kirke

Hillevåg kirke ligger i Hillevåg i Stavanger. Første byggetrinn ble vigslet 17. desember 1961. Andre byggetrinn ble tegnet av sivilarkitekt Erik Thesen og ble vigslet 28. mars 1993. Kirken har 240 sitte-plasser. Kirken rommer menighetssal, kirkestue, sakristi/-bønnerom, møterom, ungdomslokaler, kontorer og kjøkken.

I de siste førkrigsårene ønsket flere i Hillevåg å bygge et nytt bedehus eller menighetshus. Krigen satte en stopper for den videre byggeplanlegging, men den fødte også en kirkering som holdt kirkeplanene varme gjennom krigsårene.

I 1948 presenterte arkitekt W. Hansteen en ambiøs plan for en kirke i Hillevåg. Men planen var så kostnadskrevende at den ble skrinlagt og aldri tatt fram igjen. Men ønsket om egen kirke i Hillevåg var så sterkt at i 1951 dannet man en egen småkirkeforening. Foreningen presset sterkt på for at Hetland kommune skulle innløse en tomt som i en årrekke hadde vært regulert til kirkebruk. Fore-ningens press ga resultater, og i 1954 kjøpte Hetland kommune den aktuelle tomten.

Lørdag 12. november 1960 la biskop Karl Marthinussen ned grunnsteinen. I grunnmuren ble det murt inn et skrin som inneholder korte historiske opplysninger om landet i 1960. Også en bibel, salmebok, tegninger av kirken og alle gangbare mynter på den tiden er lagt i skrinet. I oktober 1961 bevilget formannskapet 4000 kroner til kirkesølv.

Orgelet er bygd av Knut Kaliff. Det har 16 stemmer og ble innviet 12. mars 1995. I klokketårnet henger to kirkeklokker fra Olsen Nauen Klokkestøperi AS.

Før Hillevåg kirke ble bygd var Frue kirke soknekirke for Hillevåg. Hillevåg kirke ligger i Veumveien 55 i Hillevåg.

Bildet helt på toppen er tatt av Jarle Vines/Wikipedia.

Til hovedsiden