Jammerdalen

Foto: Rogalands Avis 7. november 1992.
Foto: Rogalands Avis 7. november 1992.

Tekst: Erling Jensen
Jammerdalen er et uoffisielt navn på området omkring Pedersgata fra Arbeidergata til Harald Hårfagres gate i Stavanger.

Navnet har blitt brukt i de lokale avisene siden 1930-årene og frem til i dag. Det nevnes også i flere bøker skrevet av bl. a. Gottfred Borghammer, Gunnar Roalkvam, John Gunnar Johnsen og Halvor Karlo Sivertsen (Hasiv). Kunstneren Reidar Berge brukte navnet i et reisebrev som han skrev i 1963. Også Wikipedia har gitt navnet sin oppmerksomhet. Musiker og skuespiller Espen Hana som selv er oppvokst i Jammerdalen hadde kåseri med navnet "Fra Jammerdalen with love" i forbindelsen med utgivelsen av boken Edru og uten filter.

I Stavanger bydelsleksikon kan man lese:
Jammerdalen, Kjelvene, Storhaug bydel, et uoffisielt navn på dalsøkket ved enden av Pedersgata, rett før Møllehaugen. I dette strøket, som nå ligger under Bybrua, ble det i sin tid klaget mye over arbeidet til to byggmestre fra Jæren som hadde reist husene. Arbeidet var gjort i noe tvilsomt raskt tempo, og hastverk er som kjent lastverk. Det var stor misnøye med håndverket som var gjort, og beboerne framsatte en rekke klager. Dette resulterte ikke i noe som helst, fordi de to byggmestrene raskt emigrerte til USA og her fortsatte de kanskje i samme tempo. Klagingen og "jamringen" kan være opphavet til det begredelige navnet. Noen hevder imidlertid at navnet er eldre og forbundet med elendige boforhold i dette strøket.

Rogalands Avis 26. september 1995.
Rogalands Avis 26. september 1995.
Rogalands Avis 1. mars 1979.
Rogalands Avis 1. mars 1979.

Navnet er også brukt i andre sammenhenger. I 2019 ble stavangerbandet Jammedalen etablert.

Til hovedsiden