Om å gi ut bøker

Tekst: Erling Jensen - 2019.
Du tjener vel grassat med penger på boksalget ditt? Bibliotekene har vel plikt til å kjøpe bøkene dine? Hvor mye får du i støtte for å gi ut bøker?

Det er mange spørsmål som dukker opp blant venner og kjente. Jeg vil her forklare litt om prosessen med å gi ut bøker. Pr. 2019 har jeg skrevet åtte bøker. Tre av dem ble utgitt på etablerte forlag, og fem på eget forlag. Når man gir ut bøker på etablert forlag tar forlaget seg av alle økonomiske utgif-ter. Som forfatter får man royalties av nettosalget, rundt 14 prosent. Det skal selges svært mange bøker før man "tjener grassat med penger".

Prosessen i korte trekk
Når man har bestemt hva eller hvem man skal skrive om bør man sette opp et plott (hendelsesfor-løp). Man starter så med blanke ark og skriver og skriver til krampen tar en. Ofte møter man da på den fryktede skrivesperren som kan sette en effektiv stans på karrieren som forfatter. Allikevel er det mange som reiser seg og fortsetter skriveprosessen. Og man skriver og skriver...

Når manuset endelig er ferdig (tror man), så sender man dette inn til et forlag og venter på ære og berømmelse. Man springer til postkassen hver dag og håper på svar. Men da kan man vente lenge. Forlagene har veldig god tid, noen er arrogante, og de driter i om du har et håp om å bli forfatter. Om du er heldig og får svar, så er det svært sannsynlig at det er negativt. Som et eksempel; Asche-houg mottar hvert år rundt 1300 manuskript, og av disse gir de ut ca. 40 bøker. Er du en av de hel-dige så får du tilbakemelding om at manuset har potensiale, men at du må slette to tredjedeler og starte forfra. Men som tidligere nevnt, forlaget tar seg nå av alle utgifter og dine 14 prosent royalties vil bli utbetalt en eller to ganger i året. Men her kan man også være uheldig. Forlaget som ga ut to av mine bøker gikk konkurs. Bobestyreren meddelte meg at ingenting var å hente i boet. Restopplaget av bøkene og royalties gikk tapt. Det var da jeg bestemte meg for å bli indieforfatter, det vil si at man gir ut bøkene selv. Indie står for independent og betyr uavhengig eller selvstendig på norsk.

Å gi ut på eget forlag
Flere og flere forfattere velger dette alternativet. Som Indieforfatter må man stå for alt selv. Noen stikkord; Redaktør, språkvask, korrektur, ombrekking, layout, bilder, vaskeseddel, design av omslag, trykking, skaffe ISBN-nummer, markedsføring osv. Alt dette koster. Hvor mye kommer an på bokens størrelse, opplag, antall foto osv. I min siste bok Skaal Stavanger! er det ca. 90 foto. Flere av disse kommer fra Stavanger byarkiv. Selv om innholdet i boken er av kulturhistorisk verdi må man betale for bildene. I tre av mine utgivelser har jeg brukt et lokalt trykkeri. Det er fint å støtte lokale bedrifter. Men trykkeriutgiftene til boken Skaal Stavanger! ble så pass høye at jeg hadde ikke noe annet valg enn å bruke et trykkeri i Latvia. 

Men man får vel økonomisk støtte?
Om man gidder prosessen med å melde seg inn i forfatterforeninger og søke stipend osv. er det kan-skje det. Det finnes også diverse legat hvor man kan søke om støtte. Jeg forsøkte dette ang. boken Dokken. Etter fire måneder fikk jeg svar: Vi viser til deres søknad om støtte fra Klosters legat. Det kan opplyses at det totalt kom inn 30 søknader, og at deres søknad ikke ble innvilget.

Bibliotekene har vel plikt til å kjøpe bøkene dine?
Nei og atter nei. Søk via Google innkjøpsordningene for litteratur og se selv hvilket trangt nåløye man må gjennom for å få bli med i ordningen. 

Jeg sendte en forespørsel til Rogaland fylkeskommune angående en bok med innhold av lokal-historie fra Rogaland. Svaret var som forventet:

Vi gir dessverre ikke lenger tilskudd til bokutgivelser/prosjekter i vår ordning «Tilskudd til allment kulturarbeid».
Mvh Rune Flage. Seniorrådgiver. Seksjon for allmenn kultur. Kulturavdelingen. Rogaland fylkeskommune.

Til hovedsiden