Carl Petter Nyman

Carl Petter Nyman
Carl Petter Nyman

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger 28. august 1816. Han var skipsfører, skipsreder, fiskeekspor-tør, grosserer, verkseier mm. Han var også en kjent kveker i byen og ble medlem i kvekersamfunnet i 1855.

Foreldrene var hattemaker Johan Erik Nyman (1781–1830) som ble født i Sverige, og Elen Susanne Math (1786–1865). Carl Petter hadde to brødre, Johan Erik Nyman (1814–1891) og Mathias Gustav Nyman (1825–1878). Han hadde også seks søstre.

Han ble gift i 1844 med Ingeborg Cecilie Rasmussen (1823–1893). De fikk 13 barn, 12 av dem vokste opp.

I 1860-årene startet han en sildeforretning og hadde skip som dro til Østersjøen med sild og retur-nerte med korn. Men den økonomiske krisen i 1880-årene rammet ham hardt, og forretningene hans ble innstilt i slutten av 1887.

I 1851 kjøpte han eiendommen Kjelvene på 210 000 alen (132 mål) av Staten. Senere kjøpte han ytter-ligere 54 000 alen (34 mål). Han dyrket opp hele denne store eiendommen, og i følge folketellingen fra 1865 hadde han to hester, tolv storfe, sådde to tønner bygg, to tønner havre og seks tønner pote-ter. Våningshuset ble reist i 1853 og står på hjørnet av Skolegata og Nymansveien. Det har i dag adresse Nymansveien 44.

Nymansveien 44. Foto: Erling Jensen.
Nymansveien 44. Foto: Erling Jensen.

Nymansveien er oppkalt etter Carl Petter Nyman. Karlsminnegata er oppkalt etter Carls Minde, en eiendom som en av Carl Petter Nymans sønner bygde på vestsiden av Nymansveien, der hvor
St. Johannes barnekrybbe ligger.

Han var venn av Asbjørn Kloster og var med å stifte avholdsforeningen Stavanger yngre Afholden-hedsforening mod brugen af alle berusende Drikke, 29. desember 1859. Han satt i det første styret.

Carl Petter Nyman døde 22. oktober 1891, 75 år gammel. Han er gravlagt på Vennenes samfunn grav-lund som ligger i Storhaug bydel.

Til hovedsiden