Carl Petter Nyman

Carl Petter Nyman
Carl Petter Nyman

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger 28. august 1816. Han var skipsfører, skipsreder, fiskeeksportør, grosserer, verkseier mm. Han var også en kjent kveker i byen og ble medlem i kvekersamfunnet i 1855.

Foreldrene var hattemaker Johan Erik Nyman (1781–1830) som ble født i Sverige, og Elen Susanne Math (1786–1865). Carl Petter hadde to brødre, Johan Erik Nyman (1814–1891) og Mathias Gustav Nyman (1825–1878). Han hadde også seks søstre.

Han ble gift i 1844 med Ingeborg Cecilie Rasmussen (1823–1893). De fikk 13 barn, 12 av dem vokste opp.

I 1860-årene startet han en sildeforretning og hadde skip som dro til Østersjøen med sild og returnerte med korn. Men den økonomiske krisen i 1880-årene rammet ham hardt, og for-retningene hans ble innstilt i slutten av 1887.

I 1851 kjøpte han eiendommen Kjelvene på 210 000 alen (132 mål) av Staten. Senere kjøpte han ytterligere 54 000 alen (34 mål). Han dyrket opp hele denne store eiendommen, og i følge folketellingen fra 1865 hadde han to hester, tolv storfe, sådde to tønner bygg, to tønner havre og seks tønner poteter. Våningshuset ble reist i 1860 og står på hjørnet av Skolegata og Nymansveien. Det har i dag adresse Nymansveien 44.

Nymansveien 44. Foto: Erling Jensen.
Nymansveien 44. Foto: Erling Jensen.

Nymansveien er oppkalt etter Carl Petter Nyman. Karlsminnegata er oppkalt etter Carls Minde, en eiendom som en av Carl Petter Nymans sønner bygde på vestsiden av Nymans-veien, der hvor St. Johannes barnehage ligger.

Han var venn av Asbjørn Kloster og var med å stifte avholdsforeningen Stavanger yngre Afholdenhedsforening mod brugen af alle berusende Drikke, 29. desember 1859. Han satt i det første styret.

Carl Petter Nyman døde 22. oktober 1891, 75 år gammel. Han er gravlagt på Vennenes sam-funn gravlund som ligger i Storhaug bydel.

Til hovedsiden