Carl Petter Nyman

Carl Petter Nyman
Carl Petter Nyman

Carl Petter Nyman ble født i Stavanger 28. august 1816. Han var skipsfører, skipsreder, fiske-eksportør, grosserer, verkseier mm. Han var også en kjent kveker i byen og ble medlem i kvekersamfunnet i 1855.

Carl Petter Nyman var sønn av hattemaker Johan Erik Nyman (1781–1830) som ble født i Sverige, og Elen Susanne Math (1786–1865). Han hadde to brødre, Johan Erik Nyman (1814–1891) og Mathias Gustav Nyman (1825–1878). Han hadde også seks søstre.

Han ble etter hvert en velstående mann. Han startet en sildeforretning i 1860-årene og hadde skip som dro til Østersjøen med sild og returnerte med korn. Den økonomiske krisen i 1880-årene ram-met ham hardt, og forretningene hans ble innstilt i slutten av 1887.

Fra 1851 eide han eiendommen Kjelvene på 210 000 alen (132 mål) som han kjøpte av Staten. Senere kjøpte han ytterligere 54 000 alen (34 mål). Han dyrket opp hele denne store eiendom-men, og i følge folketellingen fra 1865 hadde han to hester, tolv storfe, sådde to tønner bygg, to tønner havre og seks tønner poteter. Våningshuset ble reist i 1860 og står på hjørnet av Skolegata og Nymansveien. Det har i dag adresse Nymansveien 44.

Nymansveien 44. Foto: Erling Jensen.
Nymansveien 44. Foto: Erling Jensen.

Nymansveien er oppkalt etter Carl Petter Nyman. Karlsminnegata er oppkalt etter Carls Minde, en eiendom som en av Carl Petter Nymans sønner bygde på vestsiden av Nymansveien, der hvor St. Johannes barnehage ligger.

Carl Petter Nyman ble gift i 1844 med Ingeborg Cecilie Rasmussen (1823–1893). De fikk 13 barn, 12 av dem vokste opp. Nyman var venn av Asbjørn Kloster og var med å stifte avholdsforeningen Stavanger yngre Afholdenhedsforening mod brugen af alle berusende Drikke, 29. desember 1859. Han satt i det første styret.

Carl Petter Nyman døde 22. oktober 1891, 75 år gammel. Han er gravlagt på Vennenes samfunn gravlund som ligger i Storhaug bydel.

Til hovedsiden