H. Øgreid & Sønner AS

Halvor Øgreid. Foto: Carl Johan Jacobsen/Stavanger byarkiv.
Halvor Øgreid. Foto: Carl Johan Jacobsen/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Grunnleggeren av firmaet var Halvor Knudsen Øgreid som ble født i 1851 på Helleland. Som 25-åring kom han til Stavanger og begynte som tømmermann. I 1876 etablerte han seg som trelast-handler. I senere år var Øgreid også engasjert i offentlige og kommunale verv, og var i mange år medlem av formannskap og bystyre. 

Etter at hans første kone Sara Sigvaldsdatter døde i 1900, giftet han seg i 1901 med Emma Nielsen som var en foregangskvinne innen sosialt arbeid i Stavanger. Hun ble født i Tønsberg i 1867 og var 25 år da hun kom til Stavanger i 1892. Hun virket blant soldater og ugifte mødre. Det var på hennes initia-tiv at Malde Soldathjem ble reist i 1897. I 1913 åpnet hun Stavanger Kvinde- og Spedbarnshjem i Strømvik for unge, ugifte kvinner som var blitt uønsket gravide. Emma Nielsen Øgreid døde i 1947, 80 år gammel.

Trelasthandelen ble til å begynne med drevet parallelt med byggevirksomheten. Øgreid ble etter hvert leverandør til andre byggmestre, og sluttet gradvis å påta seg byggeoppdrag.

Flere av byens sjøhus ble stående tomme og uten virksomhet etter at sildesaltingen og seilskutetiden var over, og på Verket fant Øgreid et sjøhus som passet for hans nyetablerte virksomhet. Det var praktisk å ha beliggenheten slik at materialene kunne lastes og losses både ut mot sjøen og gata. Selve trelast- og byggevarefirmaet ble etablert i 1885. Ti år senere kjøpte firmaet Verksgata 64, og i 1897 overtok Øgreid naboeiendommen i Verksgata 62 hvor C. Houge Thiis tidligere hadde drevet trelasthandel.

I 1901 gikk sønnene Knud, Sigvart og Oscar inn i firmaet som nå fikk navnet H. Øgreid & Sønner AS. På denne tiden begynte firmaet med eksport av hus til Island. Det var ikke ferdighus, men ferdig tilskåret trelast klar til bygging på oppsatt grunnmur. I en kort periode eksporterte man tilsvarende også til Danmark, Sveits og Skottland. Firmaet førte et stort utvalg av trelast og bygningsartikler, som spiker, takstein, sement og murstein. 

I 1912 kunne bedriften annonsere både med trelasthandel, byggeforretning, sagbruk og høvleri. Bedriften var nå så etablert at den kunne utnytte byggeekspansjonen også til andre steder i landet. Det ble opprettet filial ved Pyntesundet på Engøy, i Høyanger, og Sauda. I 1913 ble Saudafallene ut-bygd for å gi kraft til smelteverket. Det ble derfor et stort behov for boliger. På grunnlag av dette opprettet firmaet egen filial i Sauda, hvor Oscar Øgreid fikk ansvaret for driften.

På Engøy gikk høvelmaskinene for fullt, og etter en tid ble sponhaugene så store at de ble et prob-lem. Noe måtte gjøres, og i 1914 anskaffet firmaet en dampmaskin. Man fyrte med spon, og avfalls-produktet ble til en verdifull energikilde som skaffet lys og kraft til eget bruk.

Bygningene i Verksgata ble revet i 1970-årene, og ny bygning ble oppført i 1976. Det ble også opp-ført en moderne forretnings- og kontorbygning i 1984. Øgreid Eiendom oppførte enda en ny bygning som ble leid ut til hotelldrift, og i april 2014 åpnet hotellet Scandic Stavanger City.

Halvor Knudsen Øgreid døde i 1932, 81 år gammel.

Bildet helt øverst ble tatt 12. februar 1975. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger byarkiv.
Kilde: Verket - fra seil til presse. Erling Jensen. Piren Forlag 2016.

Til hovedsiden