H. Øgreid & Sønner AS

Halvor Øgreid. Foto: Carl Johan Jacobsen/Stavanger byarkiv.
Halvor Øgreid. Foto: Carl Johan Jacobsen/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Grunnleggeren av firmaet var Halvor Knudsen Øgreid som ble født i 1851 på Helleland. Som 25-åring kom han til Stavanger og begynte som tømmermann. I 1876 etablerte han seg som trelasthandler. I senere år var Øgreid også engasjert i offentlige og kommunale verv, og var i mange år medlem av formannskap og bystyre. 

Etter at hans første kone Sara Sigvaldsdatter døde i 1900, giftet han seg i 1901 med Emma Nielsen som var en foregangskvinne innen sosialt arbeid i Stavanger. Hun ble født i Tøns-berg i 1867 og var 25 år da hun kom til Stavanger i 1892. Hun virket blant soldater og ugifte mødre. Det var på hennes initiativ at Malde Soldathjem ble reist i 1897. I 1913 åpnet hun Stavanger Kvinde- og Spedbarnshjem i Strømvik for unge, ugifte kvinner som var blitt uønsket gravide. Emma Nielsen Øgreid døde i 1947, 80 år gammel.

Trelasthandelen ble til å begynne med drevet parallelt med byggevirksomheten. Øgreid ble etter hvert leverandør til andre byggmestre, og sluttet gradvis å påta seg byggeoppdrag.

Flere av byens sjøhus ble stående tomme og uten virksomhet etter at sildesaltingen og seil-skutetiden var over, og på Verket fant Øgreid et sjøhus som passet for hans nyetablerte virk-somhet. Det var praktisk å ha beliggenheten slik at materialene kunne lastes og losses både ut mot sjøen og gata. Selve trelast- og byggevarefirmaet ble etablert i 1885. Ti år senere kjøpte firmaet Verksgata 64, og i 1897 overtok Øgreid naboeiendommen i Verksgata 62 hvor C. Houge Thiis tidligere hadde drevet trelasthandel.

I 1901 gikk sønnene Knud, Sigvart og Oscar inn i firmaet som nå fikk navnet H. Øgreid & Søn-ner AS. På denne tiden begynte firmaet med eksport av hus til Island. Det var ikke ferdighus, men ferdig tilskåret trelast klar til bygging på oppsatt grunnmur. I en kort periode eksporterte man tilsvarende også til Danmark, Sveits og Skottland. Firmaet førte et stort utvalg av trelast og bygningsartikler, som spiker, takstein, sement og murstein. 

I 1912 kunne bedriften annonsere både med trelasthandel, byggeforretning, sagbruk og høv-leri. Bedriften var nå så etablert at den kunne utnytte byggeekspansjonen også til andre ste-der i landet. Det ble opprettet filial ved Pyntesundet på Engøy, i Høyanger, og Sauda. I 1913 ble Saudafallene utbygd for å gi kraft til smelteverket. Det ble derfor et stort behov for boli-ger. På grunnlag av dette opprettet firmaet egen filial i Sauda, hvor Oscar Øgreid fikk ansva-ret for driften.

På Engøy gikk høvelmaskinene for fullt, og etter en tid ble sponhaugene så store at de ble et problem. Noe måtte gjøres, og i 1914 anskaffet firmaet en dampmaskin. Man fyrte med spon, og avfallsproduktet ble til en verdifull energikilde som skaffet lys og kraft til eget bruk.

Bygningene i Verksgata ble revet i 1970-årene, og ny bygning ble oppført i 1976. Det ble også oppført en moderne forretnings- og kontorbygning i 1984. Øgreid Eiendom oppførte enda en ny bygning som ble leid ut til hotelldrift, og i april 2014 åpnet hotellet Scandic Stavanger City.

Halvor Knudsen Øgreid døde i 1932, 81 år gammel.

Bildet helt øverst ble tatt 12. februar 1975. Foto: Ommund Lundes lysbildesamling/Stavanger byarkiv.
Kilde: Verket - fra seil til presse. Erling Jensen. Piren Forlag 2016.

Til hovedsiden