Sylvia Krag

Tekst: Erling Jensen
Sylvia Pernille Krag ble født i Stavanger 11. mai 1876. 17 år gammel startet hun sin egen sigarforret-ning. Senere reiste hun til Frankrike hvor hun etablerte Hotel Studia i Paris.

Hennes foreldre var skipsfører Jacob Hesberg Krag (1838–1895) som ble født i Stavanger og Lovise Auguste Johanne Wilhelmine Neitzke (1847–1896) som ble født i Tyskland.

Sylvia startet Cigar & Vinforretning i Kirkegata 2. Den ble nedlagt i oktober 1902. På den tiden bodde hun i Peder Klowsgate 36. Det er blitt sagt at hun var den første kvinnen i Stavanger som våget å sykle med bukser.

I dette huset i Kirkegata 2 drev Sylvia Krag sin sigarforretning.
I dette huset i Kirkegata 2 drev Sylvia Krag sin sigarforretning.

I 1903 reiste hun til Tyskland og utdannet seg til sykepleierske. I 1908 reiste hun til Paris hvor hun sam-men med stavangerkvinnen Nini Rosenkilde opprettet et pensjonat i Rue St. André des Arts. Det var et populært pensjonat blant besøkende nordmenn i Frankrike. Her var rosemalte møbler, mat for norske mager og hjemlig hygge.

Senere opprettet Sylvia eget pensjonat i Rue Richilien. Da 1. verdenskrig brøt ut i 1914 så franskmenn-ene at hun forsvant hurtigst mulig, da hun hadde fått sin utdannelse hos tyskerne, altså fienden. Hun reiste derfor til Stavanger hvor hun begynte som kolportør for kvinnebladet Urd. Senere ble hun oldfrue på Golaa Sanatorium i Gudbrandsdalen. Deretter reiste hun til Amerika mens hun ventet på bedre tider i Frankrike. 

Etter at krigen var slutt i 1918 reiste hun tilbake til Frankrike hvor hun arbeidet som sanitetssøster på hos-pitalet Vale de Grace. Hun reiste så til Stavanger hvor hun fikk låne 100 000 kroner av gode venner. I 1919 investerte hun pengene i kjøp av Hotel Studia, boulevard St. Germain 51. Hotellet eksisterer frem-deles.

Dagsposten 5. november 1927.
Dagsposten 5. november 1927.

I 1926 startet hun Nizza Pension Studia Nizza i Avenue Bardi, Frankrike. I 1930 solgte hun hotell Studia i Paris til en franskmann. I 1935 overlot hun sin villa i Nizza til Frelesesarmeen. I 1938 ble hun ridder av Æresregionen.

Frøken Krag har git husly for tusener og atter tusener av de norske som ikke kan la være at reise til Paris. Alle disse betrakter uten videre frøken Krag som sit forsyn under opholdet her. Saasnart de er indenfor hendes dør, lægger de sin skjebne i hendes haand. Frøken Krag paa sin side ifører sig en engleaktig taalmodighet, gir raad og oplysninger, advarer mot det ene og anbefaler det andet.
(Norges Handels og Sjøfartstidende 4. mai 1926).

Sylvia Krag døde 18. november 1949 i sitt hjem i Bretagne. 1. juli 1947 ble hun tildelt St. Olavs-medaljen for oppfroende arbeid for norske i Frankrike. Nini Rosenkilde døde 3. februar 1920  i Paris.

Til hovedsiden