St. Svithun skole

St. Svithun skole ligger i Storhaug kommunedel i Stavanger og ble bygd i perioden 1917–1921. Den ble grunnlagt i 1918/19 som Den kommunale Middelskole.

Prisen var stipulert til 700 000 kroner men regningen kom på 2,2 millioner kroner i 1921. Skolebygnin-gen er bygd i granitt og mur, og ble tegnet av byarkitekt Johannes Thorvaldsen Westbye. Arealet er
33 400 m2, og skolen var klar til bruk i 1919. Formelt ble den overlevert kommunen 2. juli 1920. Fram til 1968 var navnet St. Svithuns skole. I dag heter skolen St. Svithun skole, uten "s".

En særskilt attraksjon på den nye skolen var et av landets første innendørs svømmebasseng. Dette hadde en noe ujevn drift de første årene. Men etter at det ble installert eget renseanlegg i 1938, ble driften permanent.

St. Svithun skole var egentlig en middelskole. Men i perioden 1920–1927 ble det også drevet gymnas. Denne virksomheten ble tatt opp igjen fra 1939. Fram til 1968 var det både middelskole, (fra 1941 ble betegnelsen realskole), og gymnas med engelsk- og reallinje i bygget.

Fram til 1953 holdt Framhaldsskolen til her. Det gjorde også Stavanger Handelsgymnasium, som ble etablert i 1921. Denne skolen hadde lokaler her helt fram til 1957. Da flyttet handelsgymnaset til nytt skolebygg i Møllegata 40, nåværende St. Olav videregående skole.

Fra 1942 til 1945 var skolebygget okkupert av tyskerne. En tunnel som går fra skolen og til Lagård gravlund ble bygd av tyskerne. Tunnelen er beskrevet i romanen Charles - 60-og 70-årenes ville ungdomstid.

Hetland Realskole fikk plass i skolebygningen fra 1945 og fram til 1959. Retz og Renbergs realskole og gymnas drev ettermiddagsundervisning i flere år. Den tekniske fagskole og Rogaland Fylkeshusflid-skole hadde også undervisning ved skolen i en lang periode. Dessuten holdt Vestlandske skole-museum til på loftet fram til 1956.

Skolen er oppkalt etter Stavanger by's skytshelgen, St. Svithun, en tidligere biskop i Winchester i England. Denne biskopen var visstnok en særdeles god mann som etter sin død ble helgen i den katolske kirke. En statue av St. Svithun er plassert i en nisje over hovedinngangen i skolegården. Statuen ble utført i 1985 av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik.

En minnetavle over tidligere elever som falt under annen verdenskrig henger ved inngangen i første etasje. Skolens fane har motiv av helgenfiguren St. Svithun på forsiden, og mottoet Felles yrke livets lov på baksiden. En av jernmennene i kunstverket Broken Column står i et av klasserommene.

I juli 2005 ble det godkjent rehabilitering av St. Svithun skole. 29. november 2007 ble den ferdig rehabiliterte skolen offisielt åpnet. Oppussingen kostet 105 millioner kroner. Under rehabiliteringen ble Johannes skole og Stavanger Arbeidsskole for Gutter brukt som skolelokaler.

Det høyeste elevtallet ved St. Svithun skole ble registrert høsten 1964, da hadde skolen 1295 elever og 48 klasser. Pr. 2007 hadde skolen 40 ansatte og 327 elever fra til sammen 42 nasjonaliteter. Skolen ligger i Vike-dalsgata 11 på Storhaug. Bygningen er vernet.

Til hovedsiden