Vassøy

Foto: Stavanger Byarkiv.
Foto: Stavanger Byarkiv.

Vassøy ligger mellom Langøy og Lindøy like utenfor Stavanger. Øya tilhører Storhaug kommune-del. Tidligere tilhørte Vassøy øya Hundvåg, og ble brukt til beite for husdyr.

Det ble fast bosetting på øya på midten av 1800-tallet, og i 1886 var det tre gårdsbruk her. Det var også mennesker på Vassøy i forhistorisk tid. Det er funnet steinhammer og steinøks fra jernalde-ren. Vassøy lå tidligere i Hetland kommune, og ble med kommunesammenslåingen i 1965 en del av Stavanger. I 2019 var det 638 innbyggere på Vassøy.

Vassøy er 1,8 kilometer lang målt fra nord til sør, og er 725 meter på det bredeste. I utgangspunktet er bebyggelsen etablert på vestsiden som følge av et dyrkbart jordsmonn og et lunere klima på denne siden. På øyas øst- og sørside er det store friarealer med vakker natur. I sør er det badeplas-ser. Torvmyra er et tjern som ligger midt på øya. Det var i ferd med å bli gjengrodd, men ble restau-rert i 1999. 

Endre Knudsen Aas og Magla Sjursdatter Nyvold. Foto: Klara Steinsøy.
Endre Knudsen Aas og Magla Sjursdatter Nyvold. Foto: Klara Steinsøy.

Endre Knudsen Aas og Magla Sjursdatter Nyvold brøt opp fra Erfjord i 1865. De tenkte seg til Ame-rika, og første stans var Stavanger. Da de nærmet seg byen, var det blitt mørkt. Men de så et lys, og rodde etter det. De gikk i land, og det viste seg da at de var kommet til Vassøy. Lyset kom fra Ole og Anna Berg, de eneste som bodde på Vassøy på den tiden. De var gamle, og hadde lyst å selge. Dette fortalte de til overnattingsgjestene sine, og dermed ble reisepengene som skulle gå til Amerikabillett, brukt til å kjøpe jord på Vassøy. Og her ble Endre og Magla boende. De fikk seks barn, og etterkommerne på byøyene er i dag mange.

I 1914 ble hermetikkfabrikken Vassøy Canning oppført i Makkavågen. I 1994 svømte noen rådyr til øya, og siden den gang har bestanden økt og dyrene trives godt. På Vassøy finner dyrene både mat, skjul og kalvingsplasser.

Vassøyferja som var en privat rutebåt gikk i rute fra 1928 og ble drevet av Konrad Nådland. Han solgte båten i 1948 til en mann fra Roaldsøy. 18. juli 1949 ble det dannet et aksjeselskap som het AS Øyane. De drev frem til 1960-årene da Stavanger kommunale ferjer overtok driften. I dag har Vassøy både hurtigbåt og bilferje. Fergekaien ble flyttet fra Makkavågen til sin nåværende plass i 1950-årene. 

Den første Vassøy-ferja hadde navnet Vassøy. Bildet ble tatt i 1948 og er utlånt av Steinar Steinsøy.
Den første Vassøy-ferja hadde navnet Vassøy. Bildet ble tatt i 1948 og er utlånt av Steinar Steinsøy.

Vassøy Bunkringsstasjon holder til på vestsiden av øya og har åpent hele året. Her kan fritidsbåter fylle bensin, diesel og vann. Det har i mange år vært diskusjon om bruforbindelse til Vassøy, og det diskuteres fremdeles...

Kilde: Øya-bilder 1. Hafrsfjord Forlag 1996.

Til hovedsiden