Allmennforlaget

Allmennforlaget ble etablert i mai 2000 av Erling Jensen. Org. nr. 981 970 454.
Bank: 
Kontonr. 3361.22.52071. Betaling fra utlandet: NO3633611898423 Swift/Bic: DNBANOKK

Bøkene kan bestilles via e-post: aforlaget@gmail.com. Bestilling via SMS: Tlf. 944 97 054. Bøkene blir levert i løpet av 2-3 dager.

Jeg har skrevet flg. bøker:

Dokken - Historien om Stavanger Støberi & Dok. Allmennforlaget 2019.
Skaal Stavanger! Allmennforlaget 2019.
Charles - Et sjømannsliv. Allmennforlaget 2017.
Verket - Fra seil til presse. Piren Forlag 2016.

Charles - 60- og 70-årenes ville ungdomstid. Allmennforlaget 2015.
Ska sei!. Commentum Forlag 2009.
Stavanger Støberi & Dok. Commentum Forlag 2008. 
Vis meg din gitar, og jeg skal si deg hvem du er. Allmennforlaget 2000.

Bøkene kan bestilles her. Husk å oppgi adresse.

DOKKEN

Historien om Stavanger Støberi & Dok

Klikk her for en kort presentasjon av eboken "Dokken" (Youtube).
Stavanger Støberi & Dok ble registrert som aksje-selskap i 1873. Men driften startet allerede i 1851 ved Roaldsøy like utenfor Stavanger. Det ble bygget nærmere 90 fartøy ved skipsverftet. Det la ned driften i 1930 og ble overtatt av Rosenberg mekan-iske Verksted.
1. desember 2019 blir boken Dokken gitt ut som ebok. Den tar for seg historien om verftet, fartøyene og de lokale rederne som kontraherte skipene. 

ISBN 978-82-92084-05-2. 
Ebok - 225 sider. Allmennforlaget 2019.
Pris: 200 kroner.

SKAAL STAVANGER!
Mens dansehus-madammene åpnet sine hjem til fest kjempet avholdsbevegelsen for å tørrlegge byen. I kjølvannet fulgte smugling, hjemmebrenning og kriminalitet. Etter første verdenskrig var det mer enn 50 ølklubber i Stavanger. Historien i boken starter tidlig på 1800-tallet og går frem til 1980. En beskriv-else av byens hoteller, restauranter, kaféer, hospits og pensjonat er også tatt med.

ISBN: 978-82-92084-03-8. 
Hard cover. 261 sider. Allmennforlaget 2019.
Pris: 350 kroner. Porto kommer i tillegg.

Se bokanmeldelse her.

CHARLES

Et sjømannsliv16 år gammel søker Charles eventyret og friheten han tror finnes på havet. I stedet blir førstereisgutten herdet av livets harde realiteter. Etter fem år som sjømann har alkoholen festet grepet. Til slutt går han i land for godt, til et liv som blir utsvevende, rått og ødeleggende.

Vi følger Charles fra hans tid på skoleskipet Christian Radich og videre som sjømann i utenriks fart. Historien starter i 1972 og tar oss med i ung-guttens møte med fremmede havner, prostitusjon, nevekamper, og psykiske utfordringer.

ISBN 978-82-92084-02-1. 
Hard cover. 202 sider. Allmennforlaget 2017.
Pris: 200 kroner. Porto kommer i tillegg.

Promo-video.

VERKET

Fra seil til presseJorenholmen, Fiskepiren og Verksgata var et sentralt område allerede før Forstaden ble innlemmet i Stavanger i 1848. Sildeindustri, hermetikkindustri, smørproduksjon og trelast-handel ble etter hvert viktige satsingsområder. I kjølvannet fulgte alle underleverandørene, hånd-verkerne og kremmerne.

Boken gir et innblikk i hvordan forholdene var på Verket fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Inneholder både gamle sort/hvitt-bilder og nyere fargebilder.

ISBN 978-82-303-3379-2. 
Hard cover. 215 sider. Piren Forlag 2016.
Pris: 250 kroner. Porto kommer i tillegg.

.

CHARLES

60- og 70-årenes ville ungdomstid
Vi følger Charles gjennom 1960- og 1970-årene. Handlingen utspiller seg i Stavanger som i 1960-årene var en av Norges fattigste byer. Overgangen fra barn til ungdom kunne være en utfordring, spesielt i de miljøer hvor Charles hadde sin opp-vekst.

Historien er ærlig og direkte og inneholder både humor og alvor.

ISBN 978-82-92084-01-4.
Pris: Kr. 200,- + porto kr. 90,-. 
Hard cover. 145 sider. Allmennforlaget 2015.

Boken er også tilgjengelig som ebok (PDF). Prisen er kr. 100,-

Promo-video.