Buøens skolehus

 Skolehuset etter utvidelsen i 1881. Foto: Ukjent.
Skolehuset etter utvidelsen i 1881. Foto: Ukjent.

Tekst: Erling Jensen
Buøens skolehus lå på Buøy ved Stavanger og ble oppført i 1861. Det var kun en skolestue i det umalte huset som var bygd i tre. 

I 1879 ble Buøy overført fra Hetland kommune til Stavanger kommune i forbindelse med byutvidelsen. Buøens skolehus ble da kjøpt for 1000 kroner. Året etter ble det konstatert at det var i dårlig stand. Skolen ble derfor reparert i 1881 og forlenget med elleve alen slik at den fikk plass til to klasserom. Skolehuset ble nå 23 alen langt, 12 alen bredt og 4,5 alen høyt.

Elevene satt to og to på hver pult, og i rommet var det en ovn hvor man fyrte med koks og ved. Utenfor skolehuset lå to små tjern, Store Einaren og Litle Einaren. Om vinteren skøytet elevene der i friminuttene.

I 1891 hadde skolen 123 elever delt på tre klasser, og kapasiteten var allerede sprengt. Skolen hadde ikke rom til gymnastikk og sløyd, så derfor ble kjelleren i det nye bedehuset brukt som gymnastikk-lokale. En enke som bodde i nærheten av skolen leide ut stuen sin til sløydlokale. Selv om hun fikk fire kroner pr. måned for å leie ut stuen, så gikk hun etter en stund lei av bråket. Loftsrommet i skolen ble da tatt i bruk som sløydlokale.

I 1905 ble skolehuset omgjort til gymnastikklokale da Buøy fikk nytt skolebygg. Buøens skolehus ble revet i 1939, og var da i en elendig forfatning. 

"Er det snefog, fyker sneen om ørene på læreren og børnene. Når snøen smelter, drypper det ned i skoleværelserne. Og ikke nok med det, men da gulvet er gissent, drysser sagespon ned i skole-værelsene i en slik mengde, at man uden vanskelighed skriver med fingrene på pultene nedenunder."

Relatert lenke: Nilia Sæveraas.

Kilder: Kjenner du Buøy? Terje Nesvik, 1980. Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.