De fire vindene

De fire kvinnene som er laget i bronse er montert på granittsokkel og står ved Haugesund rådhus. Skulpturen som har navnet De fire vindene ble avduket av dronning Sonja 26. august 2004 i forbind-else med Haugesunds 150-års jubileum. Skulpturen er laget av Nina Sundbye.

Til hovedsiden