Vestlandske Gummivarefabrikk

Bildet ble tatt 1. september 1950. Foto: Widerøes flyfotosamling.
Bildet ble tatt 1. september 1950. Foto: Widerøes flyfotosamling.

Tekst: Erling Jensen
Vestlandske Gummivarefabrikk lå i Haugesundsgata 27–29 i Stavanger. Selskapet ble stiftet 17. desember 1938 og startet med produksjon av kalosjer. Senere spesialiserte bedriften seg på frem-stilling av regntøy og arbeidsklær av gummierte stoffer. På folkemunne ble bedriften kalt "Gummien". 

Bygningene ble oppført i 1920, opprinnelig som Vestlandske Blikemballagefabrik. I oktober 1934 over-tok Norske Gummiprodukter bygningene og startet produksjon av gummivarer. Viking-Askim overtok bedriften høsten 1938 og fortsatte produksjonen under navnet Vestlandske Gummivarefabrikk. «Viking» ble brukt som varemerke. I 1950-årene hadde bedriften på det meste 508 ansatte. 

I 1952 startet produksjonen av dykkerdrakter, og bedriften ble en av de ledende fabrikanter av dykker-drakter i verden.

Foto: Norsk Oljemuseum.
Foto: Norsk Oljemuseum.

I 1955 ble fabrikken utvidet med et betongbygg. I 1960-årene produserte bedriften motepregede regn-klær for barn og voksne. Senere ble det produsert verneutstyr, gassverndrakter, presenninger, gulv-belegg, ventilasjonskanaler, kileremmer mm.

Etter en reorganisering fikk selskapet fra 29. april 1971 endret navnet til Viking-Stavanger A/S.

Annonse fra 1974.
Annonse fra 1974.

I 1987 kjøpte det svenske Trelleborg-konsernet Viking-Stavanger A/S. Våren 1989 var det bare 33 arbei-dere og seks funksjonærer igjen ved bedriften.

I januar 1990 kom det styrevedtak på at produksjonen av dykkerdrakter skulle flyttes til Sverige, og lokalene i Haugesundsgata skulle tømmes for folk og maskiner. Fabrikken ble lagt ned 29. juni 1990.

I februar 2004 flyttet Johannes Læringssenter inn i lokalene.

Kilde: Diverse aviser hentet fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden