Skudeneshavns historie 1900-tallet

Tekst: Erling Jensen. 
1900
Vik Mølle ble bygd av Christen Fuglesten. Han døde i 1904, og møllen ble da solgt til Kristian Vik. I 1910 ble den kjøpt av Hans Sætre som monterte ny turbin, elektrisk motor og grynkvern. I april 1938 ble møllen solgt til Ole Ferkingstad for 18 000 kroner. I 1943 var produksjonen ca. 100 tonn. Driften ble lagt ned i 1965. Grunnflaten på møllen var 130 kvm.

1901
Losjen Gideon i Skudeneshavn ble stiftet.
Murbygningen til Skudenes Meieri ble oppføret i Kaigata.

1902
Olav Martin Wikre ble født 14. desember.
Skudeneshavn Tuberkuloseforening ble stiftet. Nå er navnet Falnes Sogn Helselag.

1903
A. Andersen jernvarer og malervarer og bensinstasjon for A/S Norske Shell ble etablert.

1905
Rolf Rolfsen etablerte skotøyforretning. Sønnen Georg Rolfsen overtok etter farens død i 1927.

1906
Ola Berge etablerte bokhandel. Virksomheten ble senere solgt til Tora Jakobsen. I dag heter bok-handelen Norli Hillesland.
Skudeneshavn musikkorps ble grunnlagt av lærer Ola Berge 16. juni dette året. Korpset har hatt en del pauser opp gjennom årene, men eksisterer fremdeles.
Sofie Høines etablerte manufakturforretning.

1907
Bok- og papirhandel ble åpnet av lærer Ole Berge. Den ble overtatt av Tora Jakobsen 1. mars 1910.
Ladestedet Skudesnæshavn ble endret til Skudeneshavn.
O. B. Fredriksen etablerte kullforretning.
Skudenes Notbarkeri & Slip AS ble etablert av H. O. Håkonsen.

1908
Skudeneshavn tuberkuloseforening ble stiftet med 56 medlemmer.

1909
Sofie Høines, Manufaktur- og Moteforretning ble opprettet.
Ungdomshuset ble bygget.

1910
Skudeneshavn fikk kommunalt bibliotek.
Wenche Jensen etablerte kolonial- og manufakturforretning.

1911
Andreas Melhus startet detaljhandel i kjøkkenutstyr og jernvarer. Virksomheten omfattet også møbelforretning.
Mannskoret Havdur ble stiftet av Daniel Aadnesen.
Skudenes Sildoljefabrikk ble meldt til firmaregisteret i Karmsund, men skal ha blitt bygget alt i 1908/09.

1912
Demningen ved Litlavatnet ble bygget.
Kaia og Sofie Slaatebræk startet Slåttebrekks pensjonat. Pensjonatet ble besøkt av mange kjente kunstnere.
Skudenes apotek ble etablert av Johan Frederik Vinsnes.
Skudenes Canning Company ble etablert av Iver og Peder Nornæs.
Slåttebræks pensjonat ble åpnet i Norneshuset av søstrene Kaia og Sofie Slåttebræk.
Smedsvig slakter- og delikatesseforretning ble etablert.

1913
Karmøens Automobilselskap og Skudenes & Aakre Automobilselskap ble slått sammen. Det nye selskapet fikk navnet Karmøens Automobilselskap. Det ble brukt en åpen 12-seters vogn på ruten. Turen fra Kopervik til Skudeneshavn tok 1,5 time.
Skudeneshavn fikk vannverk.

Beiningen med lostårn av tre.  Foto: Dr. Jensen ca. 1915.
Beiningen med lostårn av tre. Foto: Dr. Jensen ca. 1915.

1915
Søragadå 19 (Bytunet) ble epidemi-sykehus for fiskere.

1917
Skipsreder Olaf Gjessing Gjessen døde 9. juni.

1918
Pr. 1. januar hadde Skudeneshavn 1368 innbyggere.
Oskar Kjeldsen ble ordfører.
Skudenes Møbelfabrik ble etablert.

1919
Skudenes Forbruksforening ble etablert.
Skudeneshavns Kommunale Høiere Almenskole ble etablert.
Skudenes poståpneri fikk status som postkontor. Skudeneshavn postkontor ble overført til Coop Skudeneshavn 9. august 2001.
Skudenes Turnforening stiftet 20. september.
Skøyta Marie av Skudeneshavn gikk på en mine ved Ferkingstadøyene, og alle åtte ombord omkom.
Syre handelslag ble startet 23. januar med Jonas Fredriksen som styrer. Det fusjonerte med Coop Skudenes i 1998.

1920
Herman Simonsen etablerte kolonialforretning.
Skudeneshavns kommunale høiere almenskole ble etablert.
Skudenes Sildoljefabrik brant ned 4. juli,

1923
Lie elektrisk A/S ble etablert.

1924
Geitungen fyr ble opprettet.
Skudenes fyrstasjon ble avbemannet og nedlagt.

1925
Jacob Andersen startet møbelsnekkeri og rammeverksted.
Parken i Skudeneshavn ble anlagt, og gallionsfiguren Damå i parken ble montert.
Syre avhaldslag ble etablert.

1926
Håkon Nylund startet trelastforretning like ved dampskipskaien.
Skudeneshavns Kommunale Høiere Almenskole ble avviklet.

1927
Andreas Larsen etablerte bakeri og kolonial.
A. Mørch kolonial- & fetevarehandel ble etablert.

1928
Karl Solvig startet kolonialforretning.
Peder Næss etablerte sildesalteri og bunkerstasjon.
Skudenes Avis ble etablert, Redaktør var Olav M. Wikre.
Tannlege Kristian Midbøe åpnet praksis. Han var spesialist på å lage gebiss og løstenner. Utstyret er nå utstilt i Mælandsgården.

1929
Skudenes historielag ble stiftet.

1931
Skudenes Ungdoms- og Idrettslag ble stiftet 1. august.

1933
Skonnerten Herold ble solgt, og var dermed Skudeneshavns siste seilskip.

1934
D/S Dresden sank ved Hestavika.

1935
A. Sørbø kolonialforretning ble etablert.
Bernhard Jørgensen etablerte bøkkerverksted.
Karl Stava etablerte reparasjonsverksted for ur.
Menigheten Salem ble etablert.
Ole Christian Hansen døde 6. juni. Han etablerte Tåkelurfabrikken ved den gamle dampskipskaien.

1936
New Zealand hytta ble bygd av Kristian Kristiansen.
Smedsvig-Knutsen frukt- og tobakksforretning ble etablert.

1937
Skudenes Kino A/S åpnet i Ungdomshuset i Kirkevegen 17.
Skudeneshavn fikk ordinær kinodrift.

1939
Skudeneshavn Folkebad åpnet.
Skudenes jernvare ble startet av Thorleif Høines.
Wikres Hermetikkfabrikk ble etablert av O. M. Wikre.

1941
Skudenes sykkel- og sportsforretning ble etablert av Johannes J. Falnes.

1942
Skudenes bilverksted ble etablert av Arnold Svendsen.

1944
D/S La France ble senket av britiske jagerbombefly på havnen i Skudeneshavn 28. desember.

1945
Alfred Westerheim skipsreparasjoner ble etablert i Syre.

1946
Haaland & West byggeforretning ble etablert.
Olav Martin Wikre ble ordfører.
Skudenes broderi- & utstyrsforretning ble etablert av Maria Aarvold.

1947
Padlane ble begynt utfylt.

1948
Fullriggeren Karmø av Skudeneshavn ble hugget i Savona i Italia.
Statuen i parken over falne krigsseilere ble avduket 8. mai.

1949
Kunstneren Svein M. Johannesen ble født.

1950
Olav Martin Wikre ble ordfører.

1953
Ingvald Heggheim og hans kone Inger Johanne startet produksjon av teddybjørner og andre dyr i teddystoff. 3. juni 1959 ble A/S Brødrene Heggheim Dukkefabrikk anmeldt til handelsregistret.

1955
Karl Thorsen kjøpte Skudenes Brusfabrikk av far til tidligere Skudenes-ordfører Olav Martin Wikre.

1957
Kafé Bytunet åpnet i Søragadå 19.

1961
Skudenes ungdomsskole sto klar til bruk for framhaldsskolen og realskolen. Resten av skolebygget ble tatt i bruk i 1966.

1962
Kurt Larsens rederi ble etablert. Rederivirksomheten ble avviklet i 1983.

1963
Karmøy Stålindustri ble etablert i Skudeneshavn.

1964
Johannes Solstad etablerte Solstad Rederi A/S 31. august.

1965
Karmøy ble storkommune. Kommunene som ble innlemmet i den nye storkommunen var Torvastad, Avaldsnes, Stangeland, Kopervik, Åkra, Skudenes og Skudeneshavn. Samtidig mistet Skudeneshavn sin bystatus.
Karmøy kommune kjøpte Padlane (Høinesvågen) av Edvard Omland Høines for 15 000 kroner.

1966
Merkur A/S åpnet 30. september ved torget. 16. april 1986 ble forretningen overdratt til Hild-Marit Hillesland og byttet samtidig navn til Hild-Marit´s klær.

1968
1. byggetrinn av Skudenes ungdomsskole sto ferdig. 2. byggetrinn sto ferdig i 1968.
Skipper Worse-serien ble sendt. Skudeneshavn ble det viktigste utendørs opptaksstedet.

1969
Lanternen kro åpnet 7. juni. Ble nedlagt 22. desember 2020.

Lanternen kro. Bildet ble tatt 9. desember 2020. Foto: Erling Jensen.
Lanternen kro. Bildet ble tatt 9. desember 2020. Foto: Erling Jensen.

1973
O. M. Wikre ble brått ble revet bort ved en tragisk bilulykke like ved Skudenes ungdomsskole. 9. november.

1975
Trelastlageret i Søragadå brant ned.

1979
Bankbygget i Kaigata 16 sto ferdigstilt 31. august.

1990
Karmøy Råseglarlag ble stiftet.

1993
Den gamle fabrikken til Skudesnæs Preserving i kanalen ble revet.

1994
Norges største kystkulturfestival Skudefestivalen ble etablert.

1996
Skudeneshavn fikk ny bystatus.

1999
Geitungen fyr ble fredet.
Skudenes fyrstasjon ble fredet.

Se også Skudeneshavns historie 1800-tallet.

Til hovedsiden