Mauritzens Sønner AS

Mauritzens Sønner AS ble etablert i Stavanger i 1878 og var en såpefabrikk, stearinlysfabrikk og fabrikk for kosmetiske artikler. De produserte også krystallsoda, vaskepulver, glyserin og kosmetikk.

Bedriften ble etablert av Svend Mauritzen (1836–1905). De første lokalene lå i Pedersgata 116. I 1908 flyttet virksomheten til Harald Hårfagres gate 12, der den overtok lokalene til Stavanger Lin-varefabrik.

Svend Mauritzen
Svend Mauritzen

I 1897 startet Svend Mauritzen Jærens Andels Potetmelfabrik på Klepp. I 1905 oppførte han også Mauritzengården i Stavanger sentrum.

Sønnen August Mauritzen (f. 1866) begynte å arbeide i fabrikken i 1881. Han overtok driften i 1897 og drev fabrikken frem til 1933. Han var også formann i direksjonen for Hillevåg og Olte Fabrikker. I 1933 overtok sønnene Kjeld (1911–1968) og Svend driften (f. 1905). Firmaet ble i 1928 gjort om til et familie-aksjeselskap.

Fabrikkbygningen gikk opp i flammer natt til lørdag 10. februar 1979, og etter brannen ble bedrif-ten nedlagt. Tomten utgjorde et helt kvartal, og dekket 2,5 mål. Av dette var en tredjedel bebyg-get i tre etasjer, slik at den samlede gulvflate utgjorde 2500 kvadratmeter. I 1979 hadde bedriften 20 ansatte hvor omlag 60 prosent var kvinner. S. Mauritzens Sønner produserte et av landets eldste merkevarer, nemlig Havremarvsåpen. Årlig ble det solgt en halv million slike såpestykker. Etter brannen ble industribygget til Stavanger Offset oppført på tomten.

I 1900-tellingen er Pedersgata 116 oppført som Våningshus. August Mauritzen (f. 1866) og Torvald Mauritzen (f. 1871) står begge oppført som såpefabrikanter.

Jeg var ansatt som sjåfør ved fabrikken på slutten av 1970-årene. Jeg kjørte en gammel Bedford TK lastebil som Mauritzen hadde kjøpt av Banan-Matthiesen. Min sjef var Arthur Andersen som bodde på Buøy.

Flg. reportasje sto i VG 7. juli 1951:
Stavangerfabrikken S. Mauritzen & Sønner A/S har av de amerikanske myndigheter i Sør-Korea fått bestilling på 56 000 kilo grønnsåpe og toalettsåpe, som visstnok skal deles ut til sivilbefolk-ningen og til lasarettene.

En liten historie fra fabrikken er gjengitt i romanen Charles - Et sjømannsliv.

Til hovedsiden