Hans Sundt Berggraf

Hans Sundt Berggraf var sønn av Martinius Berggrav og Dagmar Mathilde Nielsen fra Holbæk i Danmark. Han ble født 26. februar 1874 i Helsingør, men kom med sine foreldre til Stavanger i 1876.

Allerede som 17-åring oppfant han en automatisk dreiemaskin da han var dreielærling hos
O. Bjorheim & Sønner i Verksgata. Da Berggraf var 23 år gammel skrev han kontrakt med konsul Vattne og grosserer Vaage. I løpet av relativt kort tid ble Berggraf konsulent, problem-løser og storleverandør av oppfinnelser til hermetikkindustrien. Han fant opp blant annet automatiske påfyllingsmaskiner for olivenolje, manuelle tredeapparater, automatiske bolle-farseapparater og en roterende båndkniv. Oppfinnelsene var så mange at Stavanger Patent-byrå hadde en egen Berggraf-hylle på veggen med hans oppfinnelser.

Hans Berggraf var langt forut for sin tid. Allerede i 1897 utviklet han prinsippene for et fjern-syn, og hadde grunnprinsippene klar for en kopimaskin. Han arbeidet med å realisere en faksmaskin, og med utviklingen av to merkverdige apparater, fotonografen og skulpturtele-grafen. I tillegg til et apparat for lagring av bevegelse. Ingenting av dette fikk han den nød-vendige utviklingsstøtten til, selv om fagfolk kunne bekrefte at hans oppfinnelser etter all sannsynlighet kunne fungere tilfredsstillende.

I 1904 offentliggjorde Berggraf et interessant forslag til et komplett, skrivende ekkolodd. Apparatet hadde finesser som avstemt mottagersystem for å forbedre signal til støyforholdet, og en alarmklokke som skulle ringe når dybden ble mindre enn en på forhånd innstilt verdi. I 1912 tok den tyske fysikeren Alexander Behm ut patent på ekkoloddet, som i realiteten var en kopi av Berggrafs tegninger. Omtrent på samme tiden hadde Berggraf også prinsippene for en radar klar, et instrument som først ble bygd i England i 1935.

Berggrafs største økonomiske suksess var den såkalte snorbryteren, en variant av våre dagers lysbrytere. Denne patenterte han i 1914, og solgte såpass godt at han kunne leve i mange år på oppfinnelsen. I 1915 søkte han patent på verdens første termostatstyrte stryke-jern. Det ble lagt store planer for dette strykejernet, og det ble dannet et aksjeselskap i den hensikt å sikre verdenspatent, men også dette lå langt forut for sin tid - termostatstrykejernet ble ingen storselger før i 1950-årene. Berggraf tegnet også den velkjente eggekartongen og konstruerte og produserte den sammen med Albert Larsen Barstad hos A/S Stavanger Blik-trykkeri og Maskinværksted. Denne ble patentert i 1911 og ble en stor suksess.

Hans Sundt Berggraf døde 23. januar 1941, 67 år gammel. Han ble gift med Ingeborg Dybing i Stavanger domkirke i 1907. Hun døde i 1923, kun 38 år gammel.

Til hovedsiden