Ellingsens Hotel

Tekst: Erling Jensen
Ellingsens Hotel ligger i Strandgaten 41 i Egersund. Huset sto ferdig oppført i 1846 og var eid av Madam Brinck. Ti år senere startet hennes datter, Johanne Marie Ellingsen hotell-drift i huset. 

Hun hadde skjenkerett for øl, vin, mjød og cider - men kun for hotellets gjester og de hos hende boende Reisende og virkelige Spisegjæster. Madam Ellingsen drev også en liten forretning i huset. Her lå også Ellingsens Sal som i mange år var senter for musikk- og under-holdningslivet i Egersund. I folketellingen for 1865 omtales hun som: huusmoder, yrke: hotel-værtinde, gift, 45 år, Handlende for Nyland Brændvinsudskjænk.

I 1897 kjøpte Helene Klemetsen bygningen og overtok samtidig hotellet. Men hun beholdt navnet Ellingsens Hotel da dette var godt innarbeidet. Driften ble avviklet i 1914 og Johannes Eliassen kjøpte eiendommen. Han solgte senere hotellet til en danske som drev det under
1. verdenskrig. I Ellingsens Sal ble det nå kelnere i kjole og hvitt og Giovannis orkester. Giovanni het visstnok Johannesen og kom fra Stavanger. Det kan nok godt stemme, for det samme orkesteret spilte ofte på Kafé International i Stavanger i 1918 og 1919. Hotellet ble senere overtatt av frøken Skjæveland, men nå under navnet Victoria Hotel.

Til hovedsiden