Tungenes fyr

Tungenes fyr. Foto: Erling Jensen.
Tungenes fyr. Foto: Erling Jensen.

Tungenes er det nordligste punktet på Jæren og ligger som en sentral utkikkspost ved innseilingen til Stavanger. Allerede på 1500-tallet ble Tungenes markert på sjøkartene. Tungenes fyrstasjon startet som et talglys i et loftvindu hos Eivind Tunge.

Etter noen sesongers drift ble talglysene byttet ut med en tranlampe, og fra 1835 ble brennetiden på fyret utvidet med en måned. I 1862 ble det nye fyret på Tungenes tent. Stasjonen ble oppført noen hundre meter fra det gamle lysloftet. Helt fra opprettelsen av fyrstasjonen og til den ble nedlagt i 1984 var Tungenes fyr en familiestasjon. Det vil si at fyrmesteren bodde på fyrstasjonen med sin familie.

Fyret ble fredet etter lov om kulturminner i 1998. Fredningen omfatter fyrvokterbolig med fyrlykt, maskinhus, uthus, nyere fyrvokterbolig, bolig og adkomstvei til stasjonen. I fredningsområdet er det også sisterne, hage, steingard, tregjerde, og gangvei.

Les hele historien om Tungenes fyr i Himaro nr. 9 2012.