Gjerde kirke

Gjerde kirke. Foto: Erling Jensen - 2023.
Gjerde kirke. Foto: Erling Jensen - 2023.

Tekst: Erling Jensen - 28. juli 2023.
Gjerde kirke er en laftet trekirke som ligger i Etne kommune i Vestland fylke. Den første kirken som sto her ble tatt av vinden og raste sammen i 1673.

Dagens kirke sto opprinnelig i Bergen og hadde navnet Lille Sandviken kirke. Kirkebygget ble revet og fraktet til Etne hvor det ble oppført på ny i 1676.

I 1921 fikk kirken det første pipeorgelet med trøbelg. Det ble bygget av Heggen & Ivers. Nytt orgel ble montert i 1987, et mekanisk Van Vulpen bygget i Nederland i 1978. Det har 14 stemmer fordelt på to manualer og pedal.

I 1930 ble våpenhuset erstattet av et tårn i bindingsverk med preste- og dåpssakristi etter tegninger av T. Alvsaker. 

Kirken ble restaurert i 1956, og man fjernet panelet og fikk fram dekormaleriene på veggene. Det ble også satt inn nye benker. I koret fant man bilde av Moses og Aron, samt Samuel og Paulus. Altertav-len ble dekorert av Johan Wingård i 1730.

Kirken har to klokker fra middelalderen. Den ene bærer innskrift og årstallet 1315. Bårehuset ble opp-ført i 1971. Det er 250 sitteplasser i kirken.

Kirkegården omgir kirken på alle sidene og er avgrenset av murer. Det er bevart en del gravminner fra 1800-tallet og ett gravminne i stein fra 1700-tallet. På kirkegården står også en bautastein som er 5,2 meter høy. En korsfigur er hugget inn høyt oppe på steinen.

Vernestatus: Automatisk listeført (1650–1850).

Relatert lenke: Kristen Johnsen Mæland.

Kilder: Norges kirker. Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden