Stavanger Brændevinssamlag

Illustrasjonsfoto. Maleri av Hermann von Kern.
Illustrasjonsfoto. Maleri av Hermann von Kern.

Samlaget i Stavanger ble etablert i 1875 for å få bukt med de store alkoholproblemene i byen. Det ble ofte omtalt som Bolaget eller Brændevinssamlaget. Også navnet Stavanger Samlag for Brændevinshandel ble brukt. 

Samlaget var en slags forløper til Vinmonopolet. Overskuddet gikk til allmennyttige formål. Pengene fra brennevinet finansierte blant andre museumsbygget, Stavanger faste galleri og Kunstforeningen. Samlaget ga også pengegaver til Den private Fattigpleie, Foreningen for trængende Søgutter, Kommunebiblioteket, Pleiestiftelsen for Smaabørn, Dyrenes Beskyttelse og mange andre.

Les mer om Stavanger Brændevinssamlag i boken Skaal Stavanger!

Til hovedsiden