Stavanger Brændevinssamlag

Illustrasjonsfoto. Maleri av Hermann von Kern.
Illustrasjonsfoto. Maleri av Hermann von Kern.

Samlaget i Stavanger ble etablert i 1875 for å få bukt med de store alkoholproblemene i byen. Det ble ofte omtalt som Bolaget eller Brændevinssamlaget. Også navnet Stavanger Samlag for Brænde-vinshandel ble brukt. 

Samlaget var en slags forløper til Vinmonopolet. Overskuddet gikk til allmennyttige formål. Pengene fra brennevinet finansierte blant andre museumsbygget, Stavanger faste galleri og Kunstforeningen. Sam-laget ga også pengegaver til Den private Fattigpleie, Foreningen for trængende Søgutter, Kommune-biblioteket, Pleiestiftelsen for Smaabørn, Dyrenes Beskyttelse og mange andre.

Les mer om Stavanger Brændevinssamlag i boken Skaal Stavanger!

Til hovedsiden