Vannassen

.
Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Vannassen er en liten innsjø i Stavanger kommune med friområde og parkområde rundt. Offisielt heter stedet Vannverkstjernet, og var opprinnelig et lite tjern som var omgitt av myr og lynghei og som lå på gården Auglend.

I 1915 ble tjernet og omkringliggende område kjøpt av Hetland kommune fra gårdene Auglend, Blidensol og Sandvik. Da skulle det bli vannverk og tjernet ble gravd ut og demmet opp slik at det rommet 50 000 kubikkmeter vann. Da alt sto ferdig i 1919 hadde prosjektet kostet kommunen 
272 000 kroner, en stor sum etter datidens forhold. Men det hele var mislykket siden vannet smakte dårlig og pumpen ofte var i ustand.

I dag er Vannassen en perle for lokalbefolkningen og man ser folk der hele året, enten på tur med unger, på joggetur, eller gjerne på skøyter om vinteren. Rundt den gamle vannverksdammen er det variert skog, våtmark og gressletter. Området ble beplantet i perioden 1930 til 1960, med gran i den nordlige delen og furu i vest. I skråningen mot nordvest dominerer bjørkeskogen. Det er også et variert fugleliv som stokkand, knoppsvane, sothøne og flere måkearter.

Turveien rundt Vannassen er belyst, og den har forgreininger mot Kvalaberg, Kristianslyst, Mariero, Åsen og Sørmarka. Det er også fotballøkke, lekeplass og dressurområde for hund. Det har blitt en tradisjon for beboerne i området å feire Sankt Hans aften her, med bål og festligheter.

Vannassen har to demninger som totalt er 220 meter, og disse har eksistert i over 100 år. I november 2023 ble Vannassen tappet for vann på grunn av reparasjon av demningene. Vannet kom delvis tilbake i 2024 som regn.

Til hovedsiden