Nedre Strandgate 15

Det gamle huset fra 1700-tallet. Skissen er laget av Gunnar Wareberg.
Det gamle huset fra 1700-tallet. Skissen er laget av Gunnar Wareberg.

Tekst: Erling Jensen - 16. mai 2023
Nedre Strandgate 15 ligger ved Vågen i Stavanger. I dag ligger en murbygning her med blant annet restaurantdrift i 1. etasje. Tidligere lå et prektig trehus her med hage både foran og bak huset. 

Huset var oppført allerede i 1653 og da med Rubbert Pfeiff som eier. (Kilde: Arne Kvitrud). I 1767 var huset eid av oberst von Heusners enke. Ti år senere eies huset av kjøpmann Børge Rosenkilde, far til Peder Valentin Rosenkilde. I 1810 var eiendommen overtatt av kjøpmann og organist Boye Petersen. Han solgte huset videre til Niels Christian Thomsen i 1848. I 1892 ble huset solgt til handelshuset Madsen & Jespersen. Huset ble senere revet og tomten ble brukt som kullager av Hans Madsen. 

Bildet ble tatt i april 2022. Foto: Google Maps.
Bildet ble tatt i april 2022. Foto: Google Maps.

I 1911 ble dagens murbygning oppført. I 1. etasje ligger utestedet Korvetten Karaoke Bar. Tidligere lå Taket nattklubb og Straen restaurant i bygningen. 

Den åpne plassen foran bygningen har fått navnet Helmich Gabrielsens plass, som er oppkalt etter John Helmich Gabrielsen.

Kilder: Rosenkildekvartalet, Marit Karin Alsvik, 1985. Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden