Orgelfabrikken Noreg

Bildet viser arbeidsstokken i 1901 sammen med Thorsens familie.
Bildet viser arbeidsstokken i 1901 sammen med Thorsens familie.

Tekst: Erling Jensen
Orgelfabrikken Noreg lå i Strandgaten 22 i Sandnes. Den ble registrert i Firmaregisteret 2. juni 1899 som Kirkeorgelfabriken Noreg, Paulus Thorsen & Schwarz.

Selskapets innehavere var organist Olaf Olsen Paulus som bodde på Våland i Stavanger, harmonium-fabrikant Theodor Thorsen, Sandnes og orgelbygger Julius Schwarz, Burgwall 41, Rostock.

Fabrikens Formaal er at forarbeide og sælge Kirkeorgler o. lign. Forretningskontoret er i Stavanger, Fogdesmuget i Haaves Hus. Selskabet forpligtes ved samtlige Interessenters Underskrift i Forening. Desuden har Organist Paulus Firmaets Prokura.

Orgelfabrikken eksisterte i perioden 1898–1904. Det første orgelet ble levert til Sandnes kirke i 1899. Det største ble levert i 1901 til Vår Frelsers kirke i Haugesund.

Stavanger Aftenblad 30. oktober 1901:
"Noreg" Orgelfabriken i Sandnæs
Naar der i løbet af de sidste par aar har indløbet meddelelse om, at snart denne, snart hin kirke her på Vestlandet hadde udstyres med orgel, har som regel fabriken "Noreg" paa Sandnæs været nevnt i forbindelse hermed.
     Denne fabrik startedes for et par aar siden af organist Paulus, Stavanger, snedker Thorsen, Sand-næs og en tysk orgelbygger ved navn Schwarz. Fabriken, som udelukkende laver kirkeorgler, har allerede - foruden 2 som er i arbeide - levert 10 orgler, blandt andet til Sokendal og til den nye kirke i Haugesund, og synes overalt at ha havt held med sig. Orglerne er solide og lyder godt.
     Det mest interessante ved det hele er at altsammen, fra de mindste til de største dele, laves paa stedet. En undtagelse danner klaviaturen, der leveres af specialfabriker.

Til hovedsiden