Mannedamene

Foto: Karmsund Folkemuseum.
Foto: Karmsund Folkemuseum.

Tekst: Erling Jensen.
Det var nok med undring og skepsis innbyggerne i Haugesund på begynnelsen av 1900-tallet be-traktet de to flotte damene i herreklær. Det var ganske uvanlig i samtiden at to damer levde sam-men som et ektepar, men enda mer uvanlig var det at Hanna og Bertha drev et skipsrederi.

Etablerte butikk
Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen traff hverandre da de var ganske unge. Begge arbeidet på Vigsnes kobberverk. 3000 mennesker bodde der i forbindelse med gruvedriften, og verket drev et helt samfunn med blant annet skole, sykehus og ordenspoliti. Bertha arbeidet i butikken til S. J. Stange og Hanna ble kasserer i verkets forbruksforretning. Da kobberverket avsluttet forretningen, etablerte Hanna og Bertha landhandel og bakeri i Visnes under firmanavnet Brummenæs & Torger-sen. Da virksomheten i gruvene avtok, flyttet de til Haugesund hvor de etablerte manufakturforret-ning. Butikken ble drevet i Strandgata, som på den tiden var byens forretningsgate. Manufakturfor-retningen ble drevet med stor suksess, og ble blant de største i sitt slag i byen. Den skapte grunnla-get for det som senere skulle bli Haugesunds fjerde største rederi.

Rederiet
I 1909 kjøpte Hanna og Bertha sitt første skip, sildedamperen D/S Gloval som var 449 bruttotonn. Skipet ble kjøpt på auksjon med møbelsnekker Krohn Haaland som mellommann. På denne tiden var det ikke uvanlig med tvangsauksjoner av skip. Handelsfolk som hadde kapital kunne bli skipsredere over natten ved å utnytte likviditetsproblemene til etablerte redere. Det var møtt fram mange folk nede ved Haugeverven da D/S Gloval skulle under hammeren, både skipsredere og skipsfartsinteres-serte. Mange lurte nok på hva møbelsnekker Krohn Haaland hadde der å bestille, og da han la inn bud på skipet var det mange som flirte. Ingen trodde at møbelsnekkeren hadde så mye penger, og rederne Wrangell og Lin-

Hele artikkelen kan leses i e-boken Vestlandskvinnene som ble utgitt i 2023.

Til hovedsiden