Mannedamene

Foto: Karmsund Folkemuseum.
Foto: Karmsund Folkemuseum.

Tekst: Erling Jensen.
Det var nok med undring og skepsis innbyggerne i Haugesund på begynnelsen av 1900-tallet be-traktet de to flotte damene i herreklær. Det var ganske uvanlig i samtiden at to damer levde sammen som et ektepar, men enda mer uvanlig var det at Hanna og Bertha drev et skipsrederi.

Etablerte butikk
Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen traff hverandre da de var ganske unge. Begge arbeidet på Vigsnes kobberverk. 3000 mennesker bodde der i forbindelse med gruvedriften, og verket drev et helt samfunn med blant annet skole, sykehus og ordenspoliti. Bertha arbeidet i butikken til S. J. Stange og Hanna ble kasserer i verkets forbruksforretning. Da kobberverket avsluttet forretningen, etablerte Hanna og Bertha landhandel og bakeri i Visnes under firmanavnet Brummenæs & Torgersen. Da virk-somheten i gruvene avtok, flyttet de til Haugesund hvor de etablerte manufakturforretning. Butikken ble drevet i Strandgata, som på den tiden var byens forretningsgate. Manufakturforretningen ble drevet med stor suksess, og ble blant de største i sitt slag i byen. Den skapte grunnlaget for det som senere skulle bli Haugesunds fjerde største rederi.

Rederiet
I 1909 kjøpte Hanna og Bertha sitt første skip, sildedamperen D/S Gloval som var 449 bruttotonn. Skipet ble kjøpt på auksjon med møbelsnekker Krohn Haaland som mellommann. På denne tiden var det ikke uvanlig med tvangsauksjoner av skip. Handelsfolk som hadde kapital kunne bli skipsredere over natten ved å utnytte likviditetsproblemene til etablerte redere. Det var møtt fram mange folk nede ved Hauge-verven da D/S Gloval skulle under hammeren, både skipsredere og skipsfartsinteresserte. Mange lurte nok på hva møbelsnekker Krohn Haaland hadde der å bestille, og da han la inn bud på skipet var det mange som flirte. Ingen trodde at møbelsnekkeren hadde så mye penger, og rederne Wrangell og Lin-døe unnlot å by over møbelsnekkerens bud. Men til alles overraskelse viste det seg at Krohn Haaland hadde dekning for kjøpesummen. Etter auksjonen ble det gjort kjent at det var Hanna og Bertha som sto bak kjøpet. Dermed var de driftige damene i gang med sin rederivirksomhet, og rederiet Brumme-næs & Torgersen var en realitet.

Fjerde største rederiet
Allerede året etter kjøpte Brummenæs & Torgersen sitt andre skip som fikk navnet D/S Geira. Skipet som var på 961 bruttotonn kjøpte de av rederen Erich Lindøe. Brummenæs & Torgersen kjøpte til-sammen 14 skip. Hanna og Bertha ble dyktige skipsredere som bygde opp et relativt stort rederi. Gjen-nom store deler av mellomkrigstiden var Brummenæs & Torgersen det fjerde største rederiet i Hauge-sund som på det meste eide seks skip fordelt på 28000 tonn dødvekt. Skipene seilte etter hvert over hele verden, og hadde omtrent 200 ansatte. Rederiet var det største i verden som var eid og admini-strert utelukkende av kvinner. Hanna og Bertha drev rederiet på en forsiktig og sparsommelig måte, og de drev med overskudd i alle år.

Forfulgt av uhell
Rederiet kjøpte sitt første skip D/S Gloval i 1909, og to år senere forsvant skipet med hele besetningen på 14 mann. Og slik fortsatte uhellene for rederiet, skipene, og ikke minst mannskapene. I 1916 ble det 1311 bruttotonn store skipet D/S Visborg sprengt av den tyske ubåten UB19. I 1917 kolliderte D/S Geira med det norske skipet D/S Wilfred og sank. Samme året ble D/S Britannic skutt med kanonild og senket av en tysk ubåt utenfor kysten av Portugal. D/S Venborg ble i 1918 senket da skipet kom ut av konvoien den fulgte. Tap av skip og mannskap ble det også under 2. verdenskrig. D/S Salonica ble i 1940 torped-ert av en tysk ubåt, og ni mann omkom. D/S Liv ble beslaglagt av Italienske myndigheter i 1940 og ble senket av allierte fly i havnen Port Torres, Sardinia i 1943. Året etter ble D/S Ruth I torpedert av en tysk ubåt. Tre mann omkom og 36 overlevende ble plukket opp av fregatten HMS Chelmers. D/S Thore Hafte grunnstøtte i 1945 men ble berget og senere solgt.

Hanna
Hanna Brummenæs ble født 12. desember 1860 på Hasseløy i Haugesund. Etter at hun ble konfirmert ble hun ansatt som butikkpike hos Valentin Larsens forretning og litt senere hos Erik Jacobsens manu-fakturforretning. Hanna var en handlekraftig kvinne og kunne også virke krass. Hun var tildels fryktet av sine ansatte og fikk kallenavnet Brommå. Hun var kjent for sin strenge disiplin og hyppige skjenne-prekener overfor kaptein og mannskap. Hun gikk nesten alltid i mannsklær og ble ofte sett mens hun iført arbeidsklær inspiserte rederiets skip fra topp til bunn. "Brommå kommer", lød mannskapets varsel-rop når hun var i anmarsj for å inspisere skip og mannskap. Hanna var aktiv i det politiske liv og satt blant annet ti år i bystyret for Høyre. Hun var også medlem av Frisinnede Kvinners Diskusjonsklubb som var forløperen til Høyrekvinnenes forening. Etter et langt sykeleie døde Hanna Brummenæs 1. mai 1942, 81 år gammel.

Bertha
Bertha Torgersen ble født 7. april 1864 i Haugesund. Hun startet sin karriere som butikkpike på Visnes. Bertha Torgersen var rundere i formene og mildere i kantene enn Hanna. Bertha hadde ansvaret for den økonomiske siden av driften og også for økonomien i deres felles hushold. Bertha ble betegnet som et hjertegodt og klokt menneske som hadde mange venner. Bertha Torgersen døde 25. mars 1954, nær 90 år gammel.

Mannedamene
Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen kledde seg vanligvis i bukse, skjorte og slips og ble kalt mannedamene. Hanna hadde en hvit og brun Stetson-hatt dandert med hvitt slør, og begge damene gikk i fotside frakker. Deres utenlandske forbindelser visste ikke at det var to driftige damer som sto bak rederiet Brummenæs & Torgersen. All korrespondanse signerte de med tittelen «herr». Hanna likte seg godt blant herrene, og i selskapslivet fulgte hun dem alltid inn i røykesalongen etter middagen.

Bertha og Hanna levde sammen som et ektepar og bodde sammen mesteparten av sitt voksne liv i en stor villa. De skrev gjensidige testamenter, som gjorde den andre til enearving. Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen er gravlagt ved siden av hverandre på Vår Frelsers gravlund i Haugesund.

Denne artikkelen skrev jeg for Gatemagasinet i oktober 2010.

Til hovedsiden