Våland skole

Foto: Stavanger byarkiv.
Foto: Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Våland skole ligger i Schives gate 21 i Stavanger. Skolen ble innviet 30. mars 1911, men ble tatt i bruk allerede 28. oktober 1910, selv om den da ikke var helt ferdig. 

24. juli 1909 kjøpte Stavanger kommune tomten for 19 369 kroner. Skolen ble bygget av teglstein og ble omtalt som nordens beste skole når det gjalt innredning og utstyr. I 1911 hadde skolen rundt 2000 elever. I 1950- og 1960-årene hadde den ca. 1000 elever. I 1990 var elevtallet nede i 260. I dag er det ca. 560 elever og 75 ansatte ved skolen. 

I perioden 2003–2005 ble skolen totalrenovert for rundt 59 millioner kroner. Skolegården ble også oppgradert med ny lekeplass, ballbinge og spill.

Vaaland guttemusikkorps ble etablert i 1912. I dag heter det Våland Skolekorps.

Stavanger kommunale husmorskole hadde tilhold i kjelleretasjen i perioden 1912–1927. Husmorskolen flyttet da til Kongsgata 68.

Til hovedsiden