Skaal Stavanger!

.

Mens dansehus-madammene åpnet sine hjem til fest kjempet avholdsbevegelsen for å tørr-legge byen. I kjølvannet fulgte smugling, hjemmebrenning og kriminalitet. Etter 1. verdenskrig var det mer enn 50 ølklubber i Stavanger. Historien i boken starter tidlig på 1800-tallet og går frem til 1980. En beskrivelse av byens hoteller, restauranter, kafeer, hospits og pensjonat er også tatt med.

ISBN: 978-82-92084-03-8.
Hard cover. 261 sider. Allmennforlaget 2019.
Pris: 250 kroner. Porto kommer i tillegg.
Boken kan også kjøpes hos Piren Pub, Verksgata 9, Stavanger.

Se bokanmeldelse her