Høle kirke

Høle kirke, bygget i 1860. Foto: Erling Jensen - 2023.
Høle kirke, bygget i 1860. Foto: Erling Jensen - 2023.

Tekst: Erling Jensen - 2023
Høle kirke er en langkirke fra 1860 som ligger i Høle sokn i Sandnes kommune. Kirken ble innviet
24. oktober 1860. Den er bygget i tømmer og har 230 plasser.

Kirken er tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull, som forøvrig var bror til den kjente fiolinisten Ole Bull. Grunnarbeidet startet i 1858, og var gjort som pliktarbeid med fire dagsverk på hver bonde og hver husmann. Tømmeret ble kjøpt i Suldal. To mann rodde fra Høle til Sand og gikk videre til Suldal og avgjorde tømmerhandelen.

Det har tidligere vært to kirker her, den ene ble bygget på 1200-tallet og den andre ble bygget i 1621. Kong Frederik IV solgte flere kirker i 1720-årene for å bedre rikets økonomi. Den gamle Høle kirke ble solgt i 1725 til toller Augustinius Ebbel. I begynnelsen av 1800-tallet var Ole Sangesand (Pilt Ola) eier av kirken. Den gamle kirken ble revet i slutten av 1850-årene.

Altertavlen som brukes, er fra den gamle kirken. Den er en blanding av billedtavle og katekismetavle. Bildet i midtfeltet viser nattverdens innstiftelse. Prekestolen og døpefonten er på alder med kirken. Kirkeklokkene er fra 1869 og 1872 og har innskriftene I Jesu navn og Stavanger Støberi

Fram til 1879 var det ikke ovn i kirken. Kirken fikk elektrisk lys i 1930 og ble restaurert i 1935. Orgelet ble bygget av Rieger-Kloss i 1964, men et nytt orgel ble montert i 2005. I 2010 ble spiret og hoved-døren oppgradert.

De to store bøketrærne ved kirken ble plantet i 1868 av sogneprest Laurentius Brochsenius Fredrik Fabritius og er fredet. Kirken har vernestatus listeført (etter 1850).

Kirkegården sto ferdig i 1862 men ble utvidet i 1873, 1889, 1901 og 1964.

I 2023 opprettet regjeringen et fond for bevaring og vedlikehold av norske kirker. Det er 961 kirker som blir omfattet av bevaringsfondet. 48 av dem ligger i Rogaland, blant andre Høle kirke.

Kilder: Høle gjennom hundreåra, Jon Bergsåker-Høle kommune 1964. Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden

.