Foreldre

Bildet ble tatt i Palermo i 1961.
Bildet ble tatt i Palermo i 1961.

Einar Jensen jr. (1934–1967) er min far. Han er sønn av Einar Jensen og Anne Marie Evertsen.

Einar Jensen jr. ble født i Stavanger hvor han også bodde mesteparten av sitt liv. Han giftet seg med Valbjørg Steinkopf (1937–2015) i Stavanger Domkirke i mars 1956. De fikk en sønn og en datter sam-men. Hans yrke var sjømann og bilelektriker, men i perioder også drosjesjåfør. Einar Jensen jr. døde 6. juli 1967, 33 år gammel på grunn av hjertefeil. Han og familien bodde da i Hjelmelandsgata 42 i Sta-vanger. Einar Jensen jr. er gravlagt på Lagård gravlund.

Valbjørg Steinkopf (1937–2015) er min mor. Hun er datter av Marton Anker Steinkopf og Gerda Nilsen.

Hun ble født i Stavanger 15. august 1937. I barndommen bodde hun i Hetlandsgata 34. Hun arbeidet hos fotograf Eskildsen, på Økonomens kafé og i hermetikkindustrien. Hun ble senere utdannet hjelpe-pleier, og i de siste yrkesaktive årene arbeidet hun som legesekretær hos dr. Reno Karlsen i Peders-gata. Hun døde av kreft 2. april 2015, og er gravlagt på Eiganes gravlund.

Etter at de giftet seg i mars 1956 bosatte de seg på Grødem. Ca. 1 år senere flyttet de til Arbeider-gata 5 hvor de bodde til 1963. De flyttet da til Egne Hjem i Sauda. I 1966 flyttet de tilbake til Stavanger og bosatte seg i Hjelmelandsgata 42.

Arbeidergata 5.
Arbeidergata 5.

Barn
Erling Jensen (f. 1956) og Nina Elisabeth Steinkopf (f. 1965).

Til hovedsiden