Villa Rød

Foto: Erling Jensen.
Foto: Erling Jensen.

Villa Rød ble oppført i 1923 og er fredet av Riksantikvaren. Formålet med fredningen var å sikre Villa Rød, tidligere Heimly vernehjem, som et kulturhistorisk og arkitektur-historisk viktig eksempel på et barnehjem for jenter etablert i en opprinnelig enebolig. Bygningen ligger i Rogalandsgata 18 på Våland i Stavanger. 

Mange barnehjem ble etablert i eldre bolighus. Eneboliger og villaer er den bygningstypen som tallmessig er vanligst i bruk som barnevernsinstitusjoner. Villa Rød kombinerer det anonyme og generelle ved bolighuset, med en lang institusjonshistorie og et formålsbygget tilbygg, en soveroms-fløy, som ble oppført til barnevernsformål.

Særlig i første halvdel av 1900-tallet ble barnehjem ofte etablert og drevet av religiøse eller veldedige organisasjoner, eller av private donasjoner. Villa Rød har barnevernshistorisk verdi som barnehjem ini-tiert av Frelsesarmeen som har drevet en betydelig barnevernsvirksomhet gjennom hele 1900-tallet.

Villa Rød ble bygget i 1923 som enebolig i nybarokkstil. Villaens barnevernshistorie strekker seg til-bake til 1960-årene. Villa Rød representerer ideen om at barnehjem skulle være mest mulig som et vanlig hjem. Bygningen har fått formålsbygget tilbygg/anneks som inneholder soverom, men frem-står fortsatt som et vanlig bolighus utvendig. Barnehjemmet Villa Rød ble innviet av Frelsesarmeen 19. desember 1961 og er dermed et eksempel på barnehjem som ble drevet av religiøse eller veldedige institusjoner. Videre representerer Villa Rød de mange barnehjem som lå i byområder. Rogaland fylkeskommune overtok driften i 1986.

Bygningen er fredet.

Kilde: Riksantikvaren

Til hovedsiden