Villa Rød

Villa Rød ble oppført i 1923 og er fredet av Riksantikvaren. Formålet med fredningen var å sikre Villa Rød, tidligere Heimly vernehjem, som et kulturhistorisk og arkitektur-historisk viktig eksempel på et barnehjem for jenter etablert i en opprinnelig enebolig. Bygningen ligger i Rogalandsgata 18 på Våland i Stavanger.

Mange barnehjem ble etablert i eldre bolighus. Eneboliger og villaer er den bygningstypen som tallmessig er vanligst i bruk som barnevernsinstitusjoner. Villa Rød kombinerer det anonyme og generelle ved bolighuset, med en lang institusjonshistorie og et formålsbygget tilbygg, en sove-romsfløy, som ble oppført til barnevernsformål.

Særlig i første halvdel av 1900-tallet ble barnehjem ofte etablert og drevet av religiøse eller vel-dedige organisasjoner, eller av private donasjoner. Villa Rød har barnevernshistorisk verdi som barnehjem initiert av Frelsesarmeen som har drevet en betydelig barneverns-virksomhet gjennom hele 1900-tallet.

Villa Rød ble bygget i 1923 som enebolig i nybarokkstil. Villaens barnevernshistorie strekker seg tilbake til 1960-årene. Villa Rød representerer ideen om at barnehjem skulle være mest mulig som et vanlig hjem. Bygningen har fått formålsbygget tilbygg/anneks som inneholder soverom, men fremstår fortsatt som et vanlig bolighus utvendig. Barnehjemmet Villa Rød ble innviet av Frelses-armeen 19. desember 1961 og er dermed et eksempel på barnehjem som ble drevet av religiøse eller veldedige institusjoner. Videre representerer Villa Rød de mange barnehjem som lå i byom-råder. Rogaland fylkeskommune overtok driften i 1986.

Kilde: Riksantikvaren

Til hovedsiden