Vaulen badeplass

Vaulen badeplass i 1954. Foto: Ukjent.
Vaulen badeplass i 1954. Foto: Ukjent.

Bildet på toppen: Foto: Hans Thostensen/Stavanger Byarkiv.

Vaulen badeplass ligger i Hinna bydel, i enden av Stasjonsveien på Vaulen. Badeplassen er Stavangers mest besøkte, og har gode gangveiforbindelser til Hinna badeplass.

Vaulen badeplass ble innviet 18. juni 1938. I løpet av sommeren ble området opparbeidet med fotballbane, lekeplass med rutsjebaner, parkeringsplass, stupebrett, toalettanlegg og veier. Mer enn 1000 mennesker deltok i dugnadsarbeidet som besto i å rydde badestranden for stein og tare. Badeplassen ble et populært sted, og på store utfartsdager ble det nye badeanlegget besøkt av rundt 10 000 mennesker.

I 1939 ble det etablert en enkel teltleir i det kuperte terrenget bak badeplassen. Fra siste del av 1940-årene ble Vaulen Camping etablert, og den var åpen i sommersesongen fra juni til august, med plass til ca. 100 telt og noen campingvogner.

Det ble også bygget restaurant som ble drevet av Othar Norås. I 1968 kjøpte Stavanger kommune restauranten av ham for 85 000 kroner. Den var i drift til begynnelsen av 1970-årene. Vaulen Baderestaurant ble ofte benyttet til bryllupsfeiring. Etter nedleggelsen av restaurantdriften ble bygningen først brukt som foreningslokale, og senere som driftsbygning for Stavanger kommunes parkvesen.

I 1949 ble det tilført sand for å gjøre badestranden enda mer attraktiv. Den nye sanden hadde lig-get på Miami Beach i Florida og var brukt som ballast ombord i skipet Crowlin. En av mannskapet ombord var stavangermannen Erling Åbakken som tenkte at sanden kunne komme til nytte på Stavangers egen beach, nemlig Vaulen badeplass. Åbakken tok kontakt med formannen i frilufts-rådet og tilbød hele sandlasten gratis om den ble avhentet på skipet. Byingeniøren med det pas-sende navnet Christian Sandved ordnet en lekter og slepebåt, og sanden ble lagt på plass. Den hvite og fine sanden har i løpet av årene forsvunnet lenger ut i fjorden med tidevann og strømmer, men kan fortsatt skimtes noen meter fra land.

Vaulen Camping ble nedlagt i 1986, men badeplassen er fremdeles et populært område som blir besøkt av mange mennesker hvert år. Her finner du seks små sandstrender, lekearealer for barn, balløkker, stupebrett, rampe ut i sjøen for bevegelseshemmede og toaletter. Området brukes og-så til store og små arrangementer, men er primært område for bading og friluftsliv. Totalt areal er rundt 85 dekar hvorav rundt 24 dekar består av grasmark/plen og 54 dekar er skogdekket mark.