Vaulen badeplass

Vaulen badeplass i 1954. Foto: Ukjent.
Vaulen badeplass i 1954. Foto: Ukjent.

Tekst: Erling Jensen
Vaulen badeplass ligger i Hinna kommunedel, i enden av Stasjonsveien på Vaulen. Badeplassen er Stavangers mest besøkte, og har gode gangveiforbindelser til Hinna badeplass.

Vaulen badeplass ble innviet 18. juni 1938. I løpet av sommeren ble området opparbeidet med fotball-bane, lekeplass med rutsjebaner, parkeringsplass, stupebrett, toalettanlegg og veier. Mer enn 1000 mennesker deltok i dugnadsarbeidet som besto i å rydde badestranden for stein og tare. Badeplas-sen ble et populært sted, og på store utfartsdager ble det nye badeanlegget besøkt av rundt 10 000 mennesker.

Stavanger Arbeidersanitet som ble dannet 9. juni 1938 satt opp telt for å bistå med førstehjelsbe-handling. De var til stede på Vaulen hver lørdag og søndag. Høsten 1940 ble den et ledd i Norsk Folkehjelp, og skiftet navn til Norsk Folkehjelps sanitet, Stavanger.

Foto: Norsk Folkehjelp.
Foto: Norsk Folkehjelp.

I 1939 ble det etablert en enkel teltleir i det kuperte terrenget bak badeplassen. Fra siste del av 1940-årene ble Vaulen Camping etablert, og den var åpen i sommersesongen fra juni til august, med plass til ca. 100 telt og noen campingvogner.

Det ble også bygget restaurant som ble drevet av Othar Norås. I 1968 kjøpte Stavanger kommune restauranten av ham for 85 000 kroner. Den var i drift til begynnelsen av 1970-årene. Vaulen Bade-restaurant ble ofte benyttet til bryllupsfeiring. Etter nedleggelsen av restaurantdriften ble bygningen først brukt som foreningslokale, og senere som driftsbygning for Stavanger kommunes parkvesen.

I 1949 ble det tilført sand for å gjøre badestranden enda mer attraktiv. Den nye sanden hadde ligget på Miami Beach i Florida og var brukt som ballast ombord i skipet Crowlin. En av mannskapet ombord var stavangermannen Erling Åbakken som tenkte at sanden kunne komme til nytte på Stavangers egen beach, nemlig Vaulen badeplass. Åbakken tok kontakt med formannen i friluftsrådet og tilbød hele sandlasten gratis om den ble avhentet på skipet. Byingeniøren med det passende navnet Chris-tian Sandved ordnet en lekter og slepebåt, og sanden ble lagt på plass. Den hvite og fine sanden har i løpet av årene forsvunnet lenger ut i fjorden med tidevann og strømmer, men kan fortsatt skimtes noen meter fra land.

Vaulen Camping ble nedlagt i 1986, men badeplassen er fremdeles et populært område som blir be-søkt av mange mennesker hvert år. Her finner du seks små sandstrender, lekearealer for barn, ball-løkker, stupebrett, rampe ut i sjøen for bevegelseshemmede og toaletter. Området brukes også til store og små arrangementer, men er primært område for bading og friluftsliv. Totalt areal er rundt 85 dekar hvorav rundt 24 dekar består av grasmark/plen og 54 dekar er skogdekket mark.

Til hovedsiden