Stavanger kommunale kjøleanlegg

Stavanger kommunale kjøleanlegg. Bildet ble tatt i 1939. Foto: Gard Paulsens arkiv/Stavanger Byarkiv.
Stavanger kommunale kjøleanlegg. Bildet ble tatt i 1939. Foto: Gard Paulsens arkiv/Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Stavanger kommunale kjøleanlegg lå på Jorenholmskaien og hadde adresse Jorenholms-gata 14a. Det ble bygd i 1930, og på folkemunne ble det kalt for kjølå. Kjøleanlegget over-tok bygningen til den tidligere Margarinfabrikken Victoria.

I 1934 kjøpte Stavanger kommune Jorenholmsgata 16 for 59 000 kroner. Grunneiendommen ble brukt til å utvide kjøleanlegget. Det nye anlegget sto ferdig i 1937. Det ble tatt i mot slaktevarer fra bøndene og fiskeleveranser fra fiskere. På anlegget ble det produsert is for fiskeflåten. I tillegg var det 800 frysebokser som privatpersoner kunne leie. Etter hvert ble det vanlig at folk anskaffet seg egne frysebokser.

Tidligere ble det arbeidet natt og dag med isproduksjon, knusing av is og levering til brisling- og makrellbåtene. Det kom båter helt fra Sørlandet for å hente is. Da fryseskipene tok sitt inntog ble behovet for is mindre. I 1965 var underskuddet 146 290 kroner, og i 1976 nærmet underskuddet seg en million kroner. 30. juni 1977 ble dørene stengt for godt. I 1978 var det slutten for den hvite betongklossen på Jorenholmen. T. Stangeland slapp løs de mest viltre maskinene, og bygningen forsvant litt etter litt i glupske jafs. I 1983 ble et midlertidig parker-ingshus bygget på tomten. Det "midlertidige" parkeringshuset står fremdeles.

Til hovedsiden