Stavanger kommunale kjøleanlegg

Stavanger kommunale kjøleanlegg. Bildet ble tatt i 1939. Foto: Gard Paulsens arkiv/Stavanger Byarkiv.
Stavanger kommunale kjøleanlegg. Bildet ble tatt i 1939. Foto: Gard Paulsens arkiv/Stavanger Byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Stavanger kommunale kjøleanlegg lå på Jorenholmskaien og hadde adresse Jorenholmsgata 14a. Det sto ferdig i desember 1930, og på folkemunne ble det kalt for kjølå. Kjøleanlegget overtok byg-ningen til den tidligere Margarinfabrikken Victoria.

I 1934 kjøpte Stavanger kommune Jorenholmsgata 16 for 59 000 kroner. Grunneiendommen ble brukt til å utvide kjøleanlegget. Det nye anlegget sto ferdig i 1937. Det ble tatt imot slaktevarer fra bøndene og fiskeleveranser fra fiskere. På anlegget ble det produsert is for fiskeflåten. I tillegg var det 800 frysebokser som privatpersoner kunne leie. Etter hvert ble det vanlig at folk anskaffet seg egne frysebokser. Kjøleanlegget ble også utvidet i 1957. Lagerkapasiteten ble utvidet fra 1200 til 3000 tonn. Utvidelsen kostet 4,5 millioner kroner.

Annonse i Fiskaren 18. desember 1957.
Annonse i Fiskaren 18. desember 1957.

Tidligere ble det arbeidet natt og dag med isproduksjon, knusing av is og levering til brisling- og ma-krellbåtene. Det kom båter helt fra Sørlandet for å hente is. Da fryseskipene tok sitt inntog ble beho-vet for is mindre. I 1965 var underskuddet 146 290 kroner, og i 1976 nærmet underskuddet seg en million kroner. 30. juni 1977 ble dørene stengt for godt. I 1978 var det slutten for den hvite betong-klossen på Jorenholmen. T. Stangeland slapp løs de mest viltre maskinene, og bygningen forsvant litt etter litt i glupske jafs. 

I 1983 ble et midlertidig parkeringshus bygget på tomten. Det "midlertidige" parkeringshuset står fremdeles.

Til hovedsiden