Knud Olsen Eide

New York, from Brooklyn Heights, 1837. Malt av John W. Hill.
New York, from Brooklyn Heights, 1837. Malt av John W. Hill.

Tekst: Erling Jensen
Knud Olsen Eide ble født i 1787 på gården Kindingstad på Finnøy i Rogaland. Han vokste opp på den samme gården hvor Cleng Peerson bodde. Han flyttet senere til Fogn.

I 1811 ble Knud gift med Margrete Ystabø. De var begge av gode bondeslekter. Ca. 1813 fikk de datte-ren Eli som var deres eneste barn sammen.

Knud var litt av en luring når det gjaldt kvinner. I nabobruket bodde Anna Jonsdatter Eide som Knud hadde en affære med. Hun ble gravid, og 16. juli 1821 fødte hun datteren Anna. På den tiden var dette rettslig sett en alvorlig sak. For slike saker ble man dømt for hor, og synderen var hjemfallen til feng-selsstraff. Men Knud unngikk lovens lange arm. Da datteren Anna ble født var han allerede på vei til Amerika sammen med Cleng Peerson. Dessverre døde barnet etter 34 timer, og moren Anna Jons-datter Eide døde kort tid etter.

I 1827 er Knud tilbake i Norge. Han forelsker seg i Anna sin lillesøster; Marta Jonsdatter Eide. Hun blir også gravid, og 21. september 1829 fødte hun en gutt som fikk navnet Jon. Fem dager gammel ble han døpt i Finnøy kirke.

Men nå hadde Knuds kone Margrete fått nok. Hun stevner Knud for forlikskommisjonen på Finnøy. Den ble satt 1. desember 1828. På grunn av hans gjentagne Hor ble ektefellene enige om å skilles og dele sitt bo. Knud fraskrev seg all odel og eiendom vedrørende ættegården. 19. mars 1829 forelegges Knud ved høyeste Resolution valget mellom fengselsstraff på vann og brød eller Justification for tvende Gangs Hor. Han valgte vann og brød og sonte straffen 10.–27. september 1831.

Knud fortsatte sitt forhold med Marta, og de flyttet til Kleiva i Stavanger. 24. april 1830 fikk de enda et barn sammen. Det var en gutt som fikk navner Ola. 21. mars 1833 fikk de enda et barn, også denne gangen en gutt. Han fikk navnet Andreas. 25. desember 1835 fikk de datteren Elen Maria. Hun ble bokført i kirkeboken som "ekte", men det viste seg å være feil da Marta løy for presten og fortalte at hun var gift. Men hun ble tydeligvis plaget med dårlig samvittighet, for to år senere sendte hun be-skjed til prosten Langberg og fortalte at hun hadde løyet.

Sommeren 1837 reiste Knud, Marta og barna til Amerika med emigrantskipet Enigheden. Skipet an-kom New York i slutten av september. Knud Eides familie finnes inntegnet i H. J. Cadburys "Four Immigrants Shiploads".

Kilde: Cleng Peerson: møte med vandringsmannen: biografisk skissebok. Alfred Hauge. Universitetsforlaget, 1983.
Alfred Hauge (1915–1986) var en norsk forfatter og journalist fra Finnøy kommune i Ryfylke i Rogaland. Han vokste opp på øya Kyrkjøy. Hauge var opptatt av den norske utvandringen til Amerika. Han skrev blant annet en trilogi om utvandrerpioneren Cleng Peerson. For denne ble han belønnet med Kritikerprisen i 1965.

Til hovedsiden