Frue kirke

Østsiden av Frue kirke. Foto: Erling Jensen.
Østsiden av Frue kirke. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Arbeidet med grunnmuren startet i 1852, og kirken sto ferdig i 1854. Kirken ble innviet 1. oktober og ligger sentralt i Storhaug bydel. Den blir av mange også kalt Hetlandskirken, da den tidligere lå i Hetland kommune. Men dette har aldri vært et offisielt navn på kirken.

Kirken er oppført i tre, og har form av en treskipet basilika. Stilmessig er den en sjelden blanding av sveitserstil, nygotikk og senklassisme, som i årenes løp har gjennomgått en del endringer. Kirken ble tegnet av arkitekt Hans Hansen Kaas (1822–1885), og tømmeret kom fra Mandalstraktene. Bygge-komiteen valgte premierløytnant Langberg til byggeleder. Men han døde kort tid etter. Som ny byggeleder ble byggmester Erik Johnsen valgt. Han hadde med seg 15 tømmermenn og arbeidet startet tredje pinsedag 1853.

Kirken har to kirkeklokker som er støpt ved Stavanger Støberi & Dok. Glassmaleriene er fra 1930-årene, er laget etter Chr. Benneches utkast, og viser korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfar-ten. Kirken er stor og vakker og med rike tredekorasjoner. Tårnet rager høgt og viser godt igjen i bybildet. Kirken har rundt 550 sitteplasser. Kirken ble restaurert i årene 1991–92; man tilbakeførte blant annet farvepaletten til den opprinnelige, men lot samtidig en del av ominnredningen fra 1902 synes. Den ble også restaurert i 2010.

Bildet viser Klaus Alrik Feyling Hansen som maler med bladgull. Han var kjent for sine utsmykninger i kirkebygg. Bildet er utlånt av hans barnebarn Jørn Brekke.

Hetland gravlund er preget av at en har bevart den gamle strukturen med rammegraver. Gravlunden har en enkel utforming og vegetasjon. Sentralt på gravlunden finner vi et krigsminnesmerke til minne om de som falt under 2. verdenskrig. Gravlunden er 11 000 kvadratmeter.

Til hovedsiden