Frue kirke

Østsiden av Frue kirke. Foto: Erling Jensen.
Østsiden av Frue kirke. Foto: Erling Jensen.

Frue kirke ble innviet 1. oktober 1854 og ligger sentralt i Storhaug bydel. Den blir av mange også kalt Hetlandskirken, da den tidligere lå i Hetland kommune. Men dette har aldri vært et offisielt navn på kirken.

Kirken er oppført i tre, og har form av en treskipet basilika. Stilmessig er den en sjelden blanding av sveitserstil, nygotikk og senklassisme, som i årenes løp har gjennomgått en del endringer. Kirken ble tegnet av arkitekt Hans Hansen Kaas (1822–1885), og tømmeret kom fra Mandalstraktene. Byggekomiteen valgte premierløytnant Langberg til byggeleder. Men han døde kort tid etter. Som ny byggeleder ble det valgt byggmester Erik Johnsen. Han hadde med seg 15 tømmermenn og byggearbeidet startet tredje pinsedag 1853.

Kirken har to kirkeklokker som er støpt ved Stavanger Støberi & Dok. Kirkens glassmalerier er fra 1930-årene, laget etter Chr. Benneches utkast, og viser korsfestelsen, oppstandelsen og himmel-farten. Kirken er stor og vakker og med rike tre-dekorasjoner. Tårnet rager høgt og viser godt igjen i bybildet. Kirken har rundt 550 sitteplasser. Den brukes i dag ved kon-serter, bryllup, begravelser og som kirke for Stavanger International Church. Kirken ble res-taurert i årene 1991–92; man tilbakeførte blant annet farvepaletten til den opprinnelige, men lot samtidig en del av ominnredningen fra 1902 synes.

Bildet viser Klaus Alrik Feyling Hansen som maler med bladgull. Han var kjent for sine ut-smykninger i kirkebygg. Bildet er utlånt av hans barnebarn Jørn Brekke.

Hetland gravlund er preget av at en har bevart den gamle strukturen med rammegraver. Gravlunden har en innbydende, men en enkel utforming og vegetasjon. Sentralt på grav-lunden finner vi et krigsminnesmerke til minne om de som falt under 2. verdenskrig. Grav-lunden er 11 000 kvadratmeter.

Til hovedsiden