Frue kirke

Østsiden av Frue kirke. Foto: Erling Jensen.
Østsiden av Frue kirke. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Arbeidet med grunnmuren startet i 1852, og kirken sto ferdig i 1854. Kirken ble innviet 18. oktober og ligger sentralt i Storhaug bydel. Den blir av mange også kalt Hetlandskirken, da den tidligere lå i Hetland kommune. Men dette har aldri vært et offisielt navn på kirken.

Kirken er oppført i tre, og har form av en treskipet basilika. Stilmessig er den en sjelden blanding av sveitserstil, nygotikk og senklassisme, som i årenes løp har gjennomgått en del endringer. Kirken ble tegnet av arkitekt Hans Hansen Kaas (1822–1885), og tømmeret kom fra Mandalstraktene. Bygge-komiteen valgte premierløytnant Langberg til byggeleder. Men han døde kort tid etter. Som ny byggeleder ble byggmester Erik Johnsen valgt. Han hadde med seg 15 tømmermenn og arbeidet startet tredje pinsedag 1853.

Les mer om kirken i eboken Kirker i Stavanger kommune.

Til hovedsiden