Ella Kielland

Ella Kielland. Foto: Fotograf Jacobsens Samling/Stavanger Byarkiv.
Ella Kielland. Foto: Fotograf Jacobsens Samling/Stavanger Byarkiv.

Henrikke Gabrielle "Ella" Kielland 
var en av de første kvinnene som i 1901 ble valgt inn i bystyret i Stavanger. Hun ble født 12. mai 1863 på Skagen i Stavanger. Hennes døpenavn var Henriche Gabrielle Rønneberg. Hennes foreldre var kjøpmann Enok Rønneberg og Henriche Jondahl.

24. juli 1884 giftet Ella seg med stavangermannen Caspar Kruse Kielland som drev boktryk-keri, Stavanger Amtstidende og Adresseavis og forlag i byen. De fikk flg. barn; Casper Kruse Kielland, Lauritz Christian Kielland, Henrikke Hanna Emilie Rønneberg Kielland, Johanne Colbjørnsen Munch Kielland og Ella Caspara Rønneberg Kielland. Familien bodde i Haugvaldstadgata 9 i Stavanger. De hadde også tjenestepikene Ingeborg Tønnesen fra Egersund og Gustava Rørheim fra øya Ombo boende hos seg.

I 1901 ble Ella valgt inn i bystyret i Stavanger. Hun representerte de Konservative og Mode-rate. Hun var kun med i bystyret for de Konservative i denne ene perioden.

I 1903 meldte Ella seg inn i Kvinnesaksforeningen. Hun var også sterkt interessert i sosialt arbeid og fortsatte å virke innenfor Høyrekvinners forening som hun var med i like fra stift-elsen i 1914. Hun var også med i den kjente Torsdagsforening som ble stiftet i 1860 etter brannen på Holmen. Formålet var å samle inn klær til de nødstedte.

Caspar Kruse Kielland døde 1. desember 1934. Henrikke Gabrielle «Ella» Kielland døde 7. november 1939, 76 år gammel. Begge er gravlagt på Lagård gravlund i Stavanger. 

Til hovedsiden