Ella Kielland

Ella Kielland. Foto: Fotograf Jacobsens Samling/Stavanger Byarkiv.
Ella Kielland. Foto: Fotograf Jacobsens Samling/Stavanger Byarkiv.

Henrikke Gabrielle "Ella" Kielland 
var en av de første kvinnene som i 1901 ble valgt inn i by-styret i Stavanger. Hun ble født 12. mai 1863 på Skagen i Stavanger. Hennes døpenavn var Henriche Gabrielle Rønneberg. Hennes foreldre var kjøpmann Enok Rønneberg og Henriche Jondahl.

24. juli 1884 giftet Ella seg med stavangermannen Caspar Kruse Kielland som drev boktrykkeri, avis og forlag i byen. De fikk tre barn; Casper Kruse Kielland, Henrikke Hanna Emilie Ronneberg Kielland, Johanne Colbjørnsen Munch Kielland og Ella Caspara Rönneberg Kielland. Familien bodde i Haugvaldstadgata 9 i Stavanger. De hadde også tjenestepikene Ingeborg Tønnesen fra Egersund og Gustava Rørheim fra øya Ombo boende hos seg.

I 1901 ble Ella valgt inn i bystyret i Stavanger. Hun representerte de Konservative og Moderate. Hun var kun med i bystyret for de Konservative i denne ene perioden.

I 1903 meldte Ella seg inn i Kvinnesaksforeningen. Hun var også sterkt interessert i sosialt arbeid og fortsatte å virke innenfor Høyrekvinners forening som hun var med i like fra stiftelsen i 1914. Hun var også med i den kjente Torsdagsforening som ble stiftet i 1860 etter brannen på Holmen. Formålet var å samle inn klær til de nødstedte.

Hendrikke Gabrielle «Ella» Kielland døde 7. november 1939, 76 år gammel. Hun er gravlagt på Lagård gravlund i Stavanger.

Til hovedsiden