Tipp-tippoldeforeldre

Jens Jensen Holm (1791–1858)
Sønn av Jens Knudsen og Mallene Olsdatter. Jens Jensen Holm ble født i Stavanger i 1791. Han giftet seg i 1816 med Joren Helene Andersdatter (1793–?). Jens Jensen Holm var fisker og bodde på Verket da han døde 67 år gammel. Han fikk tilnavnet Jens paa Dammen.

Joren Helene Andersdatter (1793–?)
Datter av Anders Wiig og Guri Thorsdatter. Joren Helene Andersdatter ble født i 1793. Hun giftet seg med Jens Jensen Holm i 1816.

Barn: Johan Gabriel Jensen Holm (21. juli 1819-?), Malene Jensdatter Holm (15. juni 1822), Anne Guria Jensdatter Holm (1. april 1825), Joren Helene Jensdatter Holm (1828–?), Ole Jensen Holm (1831–1908) og Jens Jensen Holm (1835– død etter 1866).

Johan Gabriel Jensen Holm (1819–?) var gift med Marthe Jonasdatter (1820-?). Han står oppført i 1885-tellingen som fisker og noteeier, og de bodde i Lervig.

Jens Jensen Holm (1835–?) var gift med Rakkel (1835–?). De bodde i Rode 11 som lå i østre bydel.


Andreas Emanuel Hansen Visted
Han står oppført som sjøfarer. Han var gift med Hjertrud Jensdatter.

Hjertrud Jensdatter
Hun var gift med Andreas Emanuel Hansen Visted.

Barn: Elen Kristine Andreasdatter (1832–1895).


Ommund Christoffersen Sørnes (1800–1858)
Ommund Christoffersen Sørnes ble født i Jelsa i 1800. I 1845 står han oppført som strandsitter i Jelsa. Han ble gift med Dorthe Magrethe Knudsdatter. Han døde 14. mai 1858 i Jelsa.

Dorthe Magrethe Knudsdatter (1804–1836)
Datter av Jelsapresten Poul Knudsen og Dorthe Magrethe Arendrup.

Dorthe Magrethe Knudsdatter ble født 1. januar 1804 i Jelsa. Hun ble gift med Ommund Christoffer-sen Sørnes. Hun døde 25. mars 1836 i Jelsa.

Barn: Christopher Olai Ommundsen (1829–1909).


Knut Johannessen (1789–1866)
Sønn av Johannes Larssen (1753–1832) og Anna Larsdatter (1753–?).

Knut Johannesen ble født på Våge søndre i Avaldsnes (Bruksnr. 1) i 1789. Han ble gift med Anna Marie Gunnarsdatter i 1815. Han døde i 1866.

Anna Marie Gunnarsdatter (1797–1870)
Datter av Gunnar Pedersen Våge og Anna Marie Bårdsdatter visted.

Anna Marie Gunnarsdatter ble født på Våge i Avaldsnes i 1797. Hun ble gift med Knut Johannesen i 1815.

Barn:
Johannes (1818–?) Gift med Olene Jonsdatter - Søre Våge Ao-14. Mari (1821–?) Gift med Jens Helge-sen - Røyksund bnr 4. Anna Elisabet (1823–1914) - Våge. Anna Karine (1826–?) Gift med Peder Jakob Pedersen - Søre Velde bnr 3. Larsine (1829–?) Gift med Nils Pedersen - Søre Våge Ao-15. Berta Gurine (1832–?) Gift med Johannes Knutsen - Visnes bnr 7. Mons (1835–1910). Bolette (1839–?) Gift med Tor-kel Bjørnsen Lindeland. Knut (f. 1843).


Anton Theodor Steinkopf (1824–1904)
Sønn av Johann Hinrich Steinkopf og Berthe Marie Tollagsdatter.

Anton Theodor Steinkopf ble født 15. august 1824 i Stavanger. I 1845 ble han gift med Abel Marie Abrahamsdatter Hjelm. Anton Theodor Steinkopf og familien bodde på forskjellige steder:
1855: Finnås - Espevær.
1865: Pedersgata 35.
1875: Kalhammeren.
1896: Pedersgata 99.
1899: Pedergata 68. (I dag har dette huset adresse Bratteberggata 14).

Anton Theodor Steinkopf arbeidet som bøkker. I slutten av sitt liv var han både døv og blind, og sto oppført i folketellingen som fattiglem. Han døde i 1904, 80 år gammel. Anton Theodor Steinkopf var kveker og er gravlagt på Vennenes samfunn gravlund på Storhaug.

Abel Marie Abrahamsdatter Hjelm (1824–1896)
Datter av Abraham Hansen Stangenes og Karen Marie Olsdatter Hielm.

Abel Marie Abrahamsdatter Hjelm ble født 17. januar 1824 i Kristiansand. I 1845 ble hun gift med Anton Theodor Steinkopf. Hun døde i sitt hjem i Pedersgata 99 den 16. desember 1896, 72 år gammel.

Barn: Johanne Marie (1845–1920), Johan Hendrik (1848–1922), Carl Martinius (1850–?), Theodora Marie (1852–1855), Hans Christian (1854–1856), Anton Theodor (1859–1902), Hanna Catarina (1862–1862), Dødfødt gutt (1862), Bernhard Marcelius (1864–1933), Hans Julius (1866–1922), Peter Christian (1870–1892) og Laurits Wilhelm (1872–1888).


Andreas Berelin Kristensen (1849–?)
Andreas Berelin Kristensen ble født i Strusshamn på Askøy ved Bergen 27. mars 1849. Av yrke var han skomaker. Han ble gift med Kristiane Thomasdatter 5. oktober 1874.

Kristiane Thomasdatter (1851–?)
Kristiane Thomasdatter ble født 3. mars 1851 i Ådlandsvik på Askøy utenfor Bergen. Hun ble gift med Andreas Berelin Kristensen 5. oktober 1874.

Barn: Ingeborg Rebekka Andreassen (1875-1966).


Kristen Johnsen Mæland (1842–1904)
Sønn av Johne Christensen og Eli Nielsdatter.

Kristen Johnsen ble født i Etne i 1842. Han ble gift med Marthe Johannesdatter. Av yrke står han oppført som Fører og selger av Ballasten. Han døde i 1904.

Marthe Johannesdatter (1845–?)
Datter av Johannes Torgersen og Anne Johannesdatter.

Marthe Johannesdatter ble født på Fjeldberg i Ølen 2. august 1845. I 1865 var hun tjenestepike på Holmen i Stavanger. Hun ble gift med Christen Johnsen.

Barn: Johan Enevald (1867–1954), Anna (1870–?), Elisa Nilsine (1872–?), Johanna Maria (1874–?), Marthe Kristofa (1877-?), Johannes (1882–?), Harald Rasin (1884–?) og Agathe Emilie (1885–?).

Til hovedsiden