Stefanuskirken

Stefanuskirken. Foto: Erling Jensen.
Stefanuskirken. Foto: Erling Jensen.

Stefanuskirken ligger i Hå kommune i Rogaland. Det opprinnelige navnet på kirken var Nærlandsheimen kirke.

Kirken ble vigslet 16. mars 1969 av biskop Olav Hagesæther, og i 1994 fikk den navnet Stefanuskirken. Den er oppkalt etter diakonen Stefanus, som ifølge Det nye testamentet var den første kristne martyren. Kirken er bygget i tegl og har 350 plasser.

Altertavlen er et trerelieff av Dagfinn Werenskiold (1892–1977). Altertavlen er tredelt, og viser Kristus i Getsemane, Kristus på korset og Kristi himmelfart.

Stefanuskirken er også kjent for sin gode akustikk. Skambankt har spilt her, og Britt-Synnøve Johansen spilte inn albumet Skyt meg med tre roser.

Kirken ble avvigslet 5. september 2010 og altertavlen og annet inventar ble flyttet til Lye forsamlingshus.

Til hovedsiden