Stefanuskirken

Stefanuskirken. Foto: Erling Jensen.
Stefanuskirken. Foto: Erling Jensen.

Stefanuskirken ligger i Hå kommune i Rogaland fylke. Det opprinnelige navnet på kirken var Nærlandheimen kirke.

Kirken ble vigslet 16. mars 1969 av biskop Olav Hagesæther, og i 1994 fikk den navnet Stefanuskirken. Den er oppkalt etter diakonen Stefanus, som ifølge Det nye testamentet var den første kristne martyren. Kirken er bygget i tegl og har 350 plasser.

Altertavlen er et trerelieff av Dagfinn Werenskiold (1892–1977). Altertavlen er tredelt, og viser Kristus i Getsemane, Kristus på korset og Kristi himmelfart.

Stefanuskirken er også kjent for sin gode akustikk. Skambankt har spilt her, og Britt-Synnøve Johansen spilte inn albumet Skyt meg med tre roser.

Kirken ble avvigslet 5. september 2010 og altertavlen og annet inventar ble flyttet til Lye forsamlingshus.

Innholdet og designet på disse sidene er beskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett.