D/S Suldal

Bildet ble tatt 11. november 2011. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt 11. november 2011. Foto: Erling Jensen.

D/S Suldal ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i 1885. Fartøyet ble bygd i jern og fikk bygg nr. 10. Fartøyet var rigget som slupp og prisen var 22 000 kroner. Det ble kontrahert av Suldal Damp-skibsselskab AS, Suldal.

Fartøyet ble demontert og fraktet med hest de to milene fra Sand til Suldalsosen. 13. august 1885 gjorde fartøyet første turen over Suldalsvatnet, men rutene startet først 20. august. Prøveturen var en stor dag. Folk gikk mann av huse for å se det tekniske vidunderet, som "gikk av seg selv". Noen steder ble fartøyet hilst med dundrende salutt. 

Suldalsvatnet i slutten av 1920-årene. Mennene er i ferd med å skjære is for å holde råken oppe for D/S Suldal. Foto: Ukjent.
Suldalsvatnet i slutten av 1920-årene. Mennene er i ferd med å skjære is for å holde råken oppe for D/S Suldal. Foto: Ukjent.

D/S Suldal trafikkerte strekningen Nesflaten-Suldalsosen i mange år. Båten gikk i rute i nærmere 100 år før den ble overflødig. 

Høsten 1978 ble D/S Suldal overtatt av Foreningen Suldalsdampen. Det er en organisasjon som har til formål å ta vare på den gamle dampen, og få den tilbake slik den var da den begynte ruten på van-net i august 1885. I 2014 ble fartøyet overtatt av Ryfylkemuseet.

Les mer om D/S Suldal i eboken Dokken.

Til hovedsiden