D/S Kong Olaf

D/S Kong Olaf. Foto: Det Stavangerske Dampskibsselskab.
D/S Kong Olaf. Foto: Det Stavangerske Dampskibsselskab.

Tekst: Erling Jensen
D/S Kong Olaf ble levert fra Stavanger Støberi & Dok i september 1883. Skipet ble bygd i jern og fikk bygg nr. 5. Det ble kontrahert av Det Stavangerske Dampskibsselskab. Det ble tegnet av Stavanger Støberi & Doks første skipskonstruktør, Elias Øsebakk.

Den 4. september 1883 ble det skrevet om prøveturen i Vestlandsposten:
Kong Olaf er en ualminnelig smuk Baad, 159 Fod lang, 231/2 Fod bred, 121/2 Fod dyb fra Hoveddæk-ket til Kjølen. Maskinen er på 90 Hestes Kraft. Alt Innrednings- og Udstyrsarbeide er udført af vore egne Haandværkere og er et smukt og godt og solid Arbeide. Den er indredet og udstyret paa Vis som den nyere Tids mest komfortable Passagerbaade. Uden nogen overdreven Luxus udmærker det i hele Arbeide sig ved gjennomgaaende Soliditet og Komfort i alle Henseende.

Kong Olaf var et tidsmessig skip med køyplass for 30 passasjerer. Skipet svarte ikke helt til forvent-ningene, kullforbruket var uberegnet stort, og farten kom ikke opp i 12 knop. Men ellers var det et utmerket skip som Det Stavangerske Dampskibsselskab hadde grunn til å være glad for.

D/S Kong Olaf grunnstøtte ved Torungene skjærtorsdag kveld den 29. mars 1888:
Vi hadde begge Torungene fyr i sikte, men på grunn av mørket og den tette snøtykken var avstan-den umulig å beregne. Klokken var halv ni om kvelden, og det blåste østlig kuling med tung sjøgang. Jeg var selv hele tiden på broen sammen med styrmannen og losen, og vi hadde satt utkik forut. På grunn av sikten gikk vi for halv fart i den kurs vi mente var ytre innseilingen til Arendal, og da utkiken sa at der var noe hvitt for bauen, slo jeg stopp i maskinen. Vi trodde det som var observert måtte være "opstuet" is, men det viste seg å være den indre pynten av Lille Torungen. Straks landet ble sett, slo vi full fart akterover, men skipet hadde så mye fart at det støtte og ble ca. en time og et kvarter med siden mot land og arbeide voldsomt i den høye sjøgangen. Da det ble kjent at vannet trengte inn i maskinrummet, var der et lite tilløp til panikk blant de ombordværende passasjerer, men vi fikk sat mot i dem, og landsetningen til Torungen foregikk i god orden.

Tilsammen hadde vi 14 passasjerer, og etter at livbåten på le side var satt ut, fikk vi alle vel i land. Med første båtladning fulgte kvinnene og 3 barn. Skipet tok under dette svære overhalinger, og da det truet med å kantre, ga jeg ordre til at alle mann skulle gå fra borde. Også denne manøver ble utført uten større vanskeligheter, skjønt skipet arbeidet svært. Da førstestyrmannen, annenmaskini-sten og jeg som de siste skulle forlate skipet, lå det så nær land, at de et øyeblikk så ut som at liv-båten skulle bli knust mellom landet og skipet. Like etter at skipet var forlatt, gikk det av grunnen og drev ned på Mellombåen hvor det nu står fast.

Etter grunnstøtningen ble skipet reparert og forlenget ved Stavanger Støberi & Dok. Ombyggingen som kostet rundt 55 000 kroner, ble meget vellykket.

Kong Olaf vil nå utvilsomt være et av vår lands smukkeste skip, skrev avisene. Med 174 fots lengde ville det gi plass for henimot 100 passasjerer på 1. plass. På 2. plass var det et bekvemt og luftig lokale forut med rommelig plass for 60–70 passasjerer, med særskilt damesalong. På prøveturen gjorde skipet en fart på 12 knop.

20. november 1944 ble skipet senket i Korsfjorden av tyskerne ved Røttingen Kystfort ved Os ved en feiltakelse. Vraket ligger 3–400 meter øst for skjæret Gjengjo i Langenuen på 140 meters dyp.

Mer info om D/S Kong Olaf og Stavanger Støberi & Dok finner du i eboken Dokken.

Til hovedsiden