Myhregården

Bildet ble tatt i 1981. Foto: Byantikvaren/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt i 1981. Foto: Byantikvaren/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Historien om Myhregården i Stavanger har røtter helt tilbake til 1796. Helge Hansen Myhre ble født det året, og det var han som etablerte fargeriet som senere skulle utvikle seg til å bli Myhregården.

Helge ble født i Kongsberg, men bosatte seg i Stavanger i 1821 etter at han var ferdig utdannet som farger. Han var en religiøs mann, og det var vel dette som gjorde at han tidlig kom i kontakt med John Haugvaldstad som var en stor organisator av sosial og kristelig virksomhet. Han ble regnet som haugianernes biskop i Stavanger. I 1817 startet Haugvaldstad som farger i Stavanger, han kjøpte flere gårdsbruk og eiendommer og startet ullvarefabrikk. Han hadde 30 ansatte og ble en av byens rikeste menn. Helge begynte å arbeide for Haugvaldstad samme året som han bosatte seg i Stavanger. I 1830-årene drev Helge blant annet en stampemølle ved Frøylandsvatnet i Hommersåk for Haugvald-stad. Møllen ble kalt Stampå, og her brukte de vannkraft til å dra stempler som presset og stampet ull til vadmel.

8. juli 1833 kjøpte Helge Myhre eiendommen hvor Myhregården ligger i dag. Her sto et våningshus, og i tillegg satte Helge opp et fargeri. Huset hadde en fri beliggenhet og var rikt på sol. Det var to fulle etasjer, og på kvisten var det bygget en ark med to store vinduer ut mot Nygata. I første etasje var det butikklokale. Da Helge arbeidet for Haugvaldstad traff han Siri Svantesvold som var Haugvald-stads bestyrerinne. Siri ble Helge sin første kone, men hun døde etter ett års ekteskap. Tre år senere giftet Helge seg med Malene Søyland fra gården Søyland i Gjesdal. De fikk fire barn sammen, Bertha, Hans, John Gabriel og Andreas.

John Gabriel Myhre (1839–1895)
John Gabriel var ikke skoleflink, men allerede fra barndommen viste han praktiske evner, han var flink til å arbeide. Han var spenstig og muskuløs. John Gabriel var dypt religiøs, og som følge av hans opp-dragelse og omgivelser mente han at dans, kortspill, musikk og teater var synd. Når han ikke arbei-det, brukte han tiden til å gå i bønnemøter og andre religiøse sammenkomster.

John Gabriel lærte fargerhåndverket av sin far Helge, og begynte tidlig å arbeide i familiebedriften. I 1868 overtok han driften av fargeriet i Nygata. Han begynte straks å forandre eiendommen, og satte opp nye bygninger. Fargeriet drev John Gabriel glimrende, og han var alltid interessert i nye metoder og fremskritt for faget. På denne tiden laget bøndene sitt eget tøy i vadmel, og dette måtte farges. Senere lærte John Gabriel seg bomullgarnsfarging på egen hånd.

John Gabriel var en allsidig mann. Han begynte å salte kjøtt og solgte det som skipsproviant. Han be-gynte som trelastagent og fikk anbudet på leveranse av trematerialene til Stavanger kommunale sykehus. Han drev også med ullvarehandel, og sendte store kvanta til handelsfolkene i Kristiansand og Breivik. Dessuten solgte han farget og ufarget vadmel til Stavangers innbyggere fra butikken sin. I 1863 giftet John Gabriel seg med Sara Marie Tørresen, og i 1873 fikk de en sønn som også ble døpt John Gabriel. Det var denne sønnen som senere skulle bygge Myhregården.

John Gabriel Myhre (1873–1963)
Etter å ha fullført middelskolen, gikk John Gabriel ett år på gymnaset. Han reiste så til Tyskland hvor han fullførte eksamen ved Gewerbe-Hochschule i Chemnitz. Da faren døde i 1895, overtok John Gabriel samtlige forretninger. Han var da 22 år gammel. Et par år senere startet byggingen av Myhre-gården. Den ble oppført av murmester Morten Mortensen, samme mann som også var ansvarlig for byggingen av Storhaug skole i 1902. For å ikke ta seg vann over hodet, lot John Gabriel det gamle våningshuset stå, og oppførte kun en tredjedel av Myhregården. I den nye bygningen innredet John Gabriel dampvaskeri, fargeri og boliger.

Det har vært mange leietakere i Myhregården opp gjennom årene. I 1918 finner vi musikkhandler Erling Næss. Alexander Nielsen drev musikkhandel og stentøyforretning. Videre finner vi skomaker Karlsen, slakter Theodor Haga, fru Bertha Frøiland som drev papirhandel og John G. Myhres damp-vaskeanstalt og strykeri. Byretten i Stavanger hadde tilhold i bygget frem til 1952 da de flyttet inn i det nye Tinghuset. Samme året ble Norges Brannkasse leietaker, og i 1966 kjøpte de Myhregården. I 1984 fusjonerte de med Norske Folk og selskapet fikk navnet UNI Forsikring. Myhregården fikk da navnet UNI Gården. 

I 2000 kjøpte selskapet Nygata 24 AS bygningen for 27 millioner kroner. Selskapet var eid av Svein Kåre Edland. I august 2008 åpnet Myhregaarden Hotel. I de senere årene har hotellet vært involvert i flere konkurser og eierskifter. Tidligere ble bygget også omtalt som Myhrehuset.

Til hovedsiden