Hetlandsmarken skole

Tekst: Erling Jensen
Hetlandsmarken skole ble oppført i 1910 og inneholdt to klasseværelser. Skolen lå i Nymansveien 165 ved Midjord i Stavanger. Senere ble skolebygningen ombygd til kapell og gjorde tjeneste som kirke.

Skoletilsynet i Hetlandsmarken skrev i 1909 til skolestyret og pekte på den kraftige økning i tallet på elever ved skolen de senere år. I skolestyrets møte 6. september 1909 ble det vedtatt å henstille til herredstyret om å bevilge 3650 kroner til oppførelse av skolehus med to klasseværelser i Hetlands-marken. Dette sluttet herredstyret seg til, og i et møte 2. januar 1910, godkjente herredstyret at det ble kjøpt 1600 alen av Erik A. Gilje sin eiendom.

Ved byutvidelsen i 1923 ble Hetlandsmarken skole overtatt av Stavanger kommune. Skolen ble drevet frem til sommerferien 1932 da den ble nedlagt og elevene overført til Nylund skole. Det var da ca. 100 elever ved skolen. Bygget ble i 1933 solgt til St. Johannes menighetsråd for 12 000 kroner og tatt i bruk som forsamlingslokale. Under 2. verdenskrig var det «forbindingsstue» i bygget.

Hetlandsmarken kapell.
Hetlandsmarken kapell.

Hetlandsmarken kapell
I 1948 ble skolebygningen ombygd til kapell og gjorde tjeneste som kirke. Året etter ble en sidebyg-ning til kapellet ombygd til et moderne daghjem. Hetlandsmarkens dagheim startet opp 14. februar 1949. Barnehagen endret i 1977 navn til Varden Menighets Barnehage.

I 1952 ble det bygget sakresti, klokketårn og prestekontor. Bygningen tjente således som kirke helt til menigheten fikk sin nye Varden kirke i 1967. Bygget ble revet i 1984 for å gi plass for en kombinert bygning for bolig og kontorer.

Lokalet ble en tid også brukt som ungdomsklubb og barnehage. Ungdomsklubben var kjent under navnet Archibald. Mer om miljøet i ungdomsklubben og i området kan man lese om i romanen Charles.

Til Hovedsiden