Spinneriet

Bildet ble tatt i september 2021. Foto: Erling Jensen.
Bildet ble tatt i september 2021. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Spinneriet ligger i Hjelmeland kommune i Rogaland, og blir i dag benyttet til kulturformål. 

1. november 1873 ble det skrevet kontrakt med bonde Bjørn Olsen Sæbø om bruk av grunn og vann fra elven til spinneriet. Den årlige avgiften ble satt til 20 speciedaler som tilsvarte ca. 80 kr. Elven var av-gjørende for plassering av spinneriet, da vannet ble benyttet til å drive maskinene. Bygningen sto ferdig oppført i 1874. Hjelmelands Interessentselskab som besto av åtte personer sto bak oppføringen. Lars Røskeland fra Bergen ble ansatt som styrer av Spinneriet. Ved starten var det tre spinnestoler i drift som sysselsatte ca. 15 personer. I 1888 var det ca. fem sysselsatte. Maskinene ble drevet med vannhjul. Far-ten ble regulert i flere trinn med en spak på veggen der arbeiderne avgjorde om vannmengden skulle økes eller minskes. 

I 1890 ble bygningen solgt til Hjelmelands Uldspinderi. Rundt 1912 ble bygget igjen solgt, denne gangen til Hjelmelands Uldspinderi og Electrisitetsverk A/S. De la etter hvert ned spinneridriften og brukte byg-get til elektrisitetverket som de satte i gang. Spinneriet ble nedlagt i slutten av 1915 og bygningen ble senere benyttet til flere foretak.

Annonse i Stavanger Avis 10. april 1890.
Annonse i Stavanger Avis 10. april 1890.

Nedenfor bygningen ble det reist et hus der det bodde folk med tilknytning til spinneriet. Lars Røske-land bodde også her, og huset ble dermed kalt for Røskelandshuset. I 1922 ble det brukt som pensjonat og ble drevet av Møller Vigesdal. I november 1940 ble huset revet da grunnen under huset kunne gli ut.

Hermetikkfabrikken Ocean Packing Co. som ble startet av stavangermannen Jonas Færøe, åpnet filial i Spinneriet i 1919. Det ble reist et tilbygg i betong i nedre enden av den gamle bygningen. Det ble også reist en høy mursteinspipe. I fabrikken ble det lagt brisling i boks. Disse ble sendt til Stavanger hvor man la på etiketter. Filialen ble lagt ned i 1923, og nye eiere overtok eiendommen.

Andre foretak
I 1925 ble eiendommen overtatt av Hjelmeland Elektrisitetsverk. Høsten 1925 ble Hjelmeland hand-verksskule startet i Spinneriet. Den ble lagt ned i 1950. Ryfylke treskofabrikk som ble startet av Ragnvald Fjælberg og Ragnar Larsen holdt til i 2. etasje fra 1932 og frem til 1950-årene. I perioden 1930–1964 var det også smie i bygningen. A/L Hjelmeland Fruktlager overtok eiendommen i 1953.

I begynnelsen av 1930-årene begynte Lorentz Stene Østensen å produsere Jærstoler i bygningen. I 1938 Startet Aksel Hansson og Hallvard Slåke med jærstolproduksjon.

 Rundt 1990 kjøpte Hjelmeland kommune eiendommen. Den blir i dag brukt til kulturformål.

Det gule huset på bildet er eid av Nils Viga Hausken. I 2022 fikk han Fortidsminneforeningen Rogaland sin vernepris for å ha restaurert huset på en eksemplarisk måte.

Kilder: Hjelmelandsvågen: ein strandstad i Ryfylke. Njål Tjeltveit. Dreyer Bok, 1986.
Hjelmeland: bygdesoge 2: 1800-1990. Hjelmeland kommune, 1994.
Diverse aviser.

Til hovedsiden