Egenes kirkegaard

Egenes kirkegaard i 1870. Foto: Knud Knudsen.
Egenes kirkegaard i 1870. Foto: Knud Knudsen.
Egenes kirkegaard lå på høyre side av veien. Bildet er et postkort som er stemplet i 1913.
Egenes kirkegaard lå på høyre side av veien. Bildet er et postkort som er stemplet i 1913.

Egenes kirkegaard lå nordvest for krysset mellom Stokkaveien og Løkkeveien. Stavanger kom-mune kjøpte eiendommen av postfullmektig Caspar Kielland, og den ble tatt i bruk som grav-plass i 1844.

I dag ligger Rudlåparken, Lars Hertervigs plass, og Tanke Svilands gate på samme sted som kirke-gården lå. Den nederste delen av kirkegården ble kalt kolerakirkegården, der 40 koleraoffer ble gravlagt i 1849. Kirkegården ble utvidet i 1854.

Gravferdene ved kirkegården gikk ut fra Stavanger Domkirke. Kirkegården var i bruk til slutten av 1870-årene, og ble nedlagt da Eiganes gravlund ble opprettet i 1910. I 1930-årene ble kirkegården bortregulert. Det nye sjømannshjemmet fikk en andel av øvre delen som byggegrunn, og resten ble lagt ut til gater og park.