Otto Wathne

Tekst: Erling Jensen
Otto Andreas Wathne ble født på gården Wathne i nærheten av Mandal 13. august 1843. Han eta-blerte notbruk og skipsrederi på Island. I 1895 flyttet han virksomheten til Stavanger.

I tiden omkring århundreskiftet skjedde flere nyetableringer i rederinæringen i Stavanger. Otto Wathne flyttet i 1895 rederivirksomheten til Stavanger der den ble disponert av hans bror, Tønnes Wathne.

Etter å ha seilt til sjøs siden konfirmasjonen, ble han 20 år gammel fører av skonnerten Sleipner, med konsul M. Weyergang som reder. I 1880 etablerte Otto Wathne seg på Island og ble islandsk handels-borger og innbygger sammen med brødrene sine, Tønnes, Fredrik og Carl. Han bodde mesteparten av året i Seydisfjörður, men hadde også kontor i København. Mens sildefisket var på topp, bygget de en svær forretning. I Seydisfjörður hadde Otto Wathne saltebu, nothus, krambu, trankokeri og to store våningshus. I Faskrudsfjord hadde han sjøhus, og han bygde også salteri og pakkhus i Reydar-fjord. Han drev også en stor trelastforretning og fikk i gang fast dampskipsrute rundt Island og på Norge-Danmark. Han hadde mange folk i arbeid, både nordmenn, færøybuer og islendinger. Notba-ser og fiskere hentet Wathne fra Norge, de fleste kom fra Karmøy.

Otto Andreas Wathne døde av slag 16. oktober 1898 ombord i dampskipet Vaagen, på vei til Norge. Han var som en liten konge i Seydisfjörður, og 13. august 1900 ble det avduket et monument over ham i Seydisfjörður hvor han også er gravlagt.

Bildet helt øverst viser Otto Wathnes sildesalteri i Reydarfjord.

Kilder: Norske seilskuter på islandsfiske. Hovland, Kari Shetelig. Universitetsforlaget - 1980. 
Norwegian yearbook of maritime history, 1970. Bergens sjøfartsmuseum.

Til hovedsiden