Møllehaugen

Møllehaugen har sitt navn etter den gamle kornmøllen som lå i krysset Pedersgata og Støperigata i Stavanger. Møllen ble ble oppført i 1836 og revet i 1951.

På slutten av 1700-tallet ble det startet et industrielt tiltak av en foretaksom innvandrer fra Holstein, møllemester Friederich Petersen. Han fikk tillatelse til å bygge en diger vindmølle, eller en Hollandsk Weirmølle som de sa den gangen. Møllen ble bygd på høydedraget opp fra Skolebekken omtrent i øvre ende av den nåværende Hetlandsgata, der det på den tid bare var utmark. Den ble oppført i 1794, og sannsynligvis var Friederich Petersens bror, Boye Petersen, med på dette arbeidet. Han var nemlig både møllebygger og møllemester.

Natten mellom 21. og 22. april 1798 ble imidlertid møllen ødelagt av brann og ble aldri bygd opp igjen. Selv om Friederich Petersen mer eller mindre åpenlyst ble beskyldt for selv å ha tent på møllen, ga han ikke i første omgang opp ønsket om å drive en vindmølle. Han søkte om tillatelse til å oppføre en ny mølle på Valberget, men blant annet på grunn av stor brann-fare, ble søknaden avslått.

Atskillige år senere, i 1836, bygde to forretningsmenn i Stavanger, Hans G. B. Sundt d.y. og Ole Baade en ny vindmølle, denne gang på en høyde ved østre enden av den nåværende Pedersgata. Møllen var opprinnelig fra Bergen, den ble revet og flyttet til Stavanger. Den hadde fire store vinger, og disse drev tre par kvernsteiner. En slepebane fraktet kornsekkene fra sjøen og opp til mølla.

Da det ble slutt på å male korn i møllen, gikk den over til å bli en barkemølle, det vil si man malte bark som ble brukt i garveriene. Møllen gikk senere over til å bli et vedskjæreri. Den ble senere kjøpt av handelshuset Köhler, og var i drift i mange år. De siste årene var den en såkalt barkemølle med hestevandring som drivkraft.

I 1951 var møllen eid av Union Canning. Den ble solgt til nedriving for 100 kroner samme år, og materialene ble benyttet til å lage kai, sjøhus og tre hytter på Tangane på Idse.

Til hovedsiden