Møllehaugen

Tekst: Erling Jensen
Møllehaugen har sitt navn etter vindmøllen som lå i enden av Pedersgata i Stavanger. Tidligere ble stedet også kalt Baneberget. Området har en del eldre industribygg, som delvis er brukt til industri og til kontorer. Det er også en del eldre beboelseshus fra andre halvdel av 1800-tallet.

Vindmøllen ble bygd i 1836 av Hans G. B. Sundt d.y. og Ole Baade. Møllen var opprinnelig fra Bergen, den ble revet og flyttet til Stavanger. Den hadde fire store vinger, og disse drev tre par kvernsteiner. En slepebane fraktet kornsekkene fra sjøen og opp til mølla.

Da det ble slutt på å male korn i møllen, gikk den over til å bli en barkemølle, det vil si man malte bark som ble brukt i garveriene. Møllen gikk senere over til å bli et vedskjæreri. Den ble senere kjøpt av handelshuset Köhler, og var i drift i mange år. De siste årene ble den overtatt av Brødrene Eriksen og brukt som barkemølle med hestevandring som drivkraft.

I 1951 var møllen eid av Union Canning. Den ble solgt til nedriving for 100 kroner samme år, og materialene ble benyttet til å lage kai, sjøhus og tre hytter på Tangane på Idse.

Til hovedsiden