Feriekolonien Veslelia

Tekst: Erling Jensen - august 2023
Feriekolonien Veslelia lå på Finnøy i Rogaland fylke. Den ble åpnet sommeren 1919 av slumsøstrene i Frelsesarmeen.

Hermetikkindustrien i Stavanger hadde sesong i sommermånedene, og mange husmødre tok arbeid der for å bøte på en anstrengt økonomi. Barna oppholdt seg i byen uten å få ta del i en skikkelig sommerferie. For å bøte på dette åpnet slumsøstrene i Frelsesarmeen feriekoloni på Finnøy somme-ren 1916. Den lå omtrent midtveis mellom Reilstad og Judaberg. 

"Paa "Veslelien" er der store lyse, luftige rum, renslighet, kjærlig omsorg, god, sund kost, prægtig lekeplads, skog og eng og sjø. I de smaa hjem i byen er der trangt og smaatt, tung luft, daarlig stel med mat og klær, og barnas eneste lekeplads er de trange skittne smug".
(Stavanger Aftenblad, 11. juni 1919.)

De første årene ble det leid lokaler, men 21. juni 1919 ble armeens eget hus Veslelia åpnet. Innvielsen ble foretatt av Anna Othilie Tonning. Tomten som var på fem mål fikk de vederlagsfritt av gårdbruker Alfred Nåden. Den hvitmalte bygningen hadde stor spisesal og oppholdsrom i 1. etasje, og tre sove-saler i 2. etasje. Huset kostet litt i overkant av 40 000 kroner.

Det samles inn penger til sommerferie for barna. Bildet ble tatt 17. mai 1948. Foto: Hans Thostensens arkiv/Stavanger byarkiv.
Det samles inn penger til sommerferie for barna. Bildet ble tatt 17. mai 1948. Foto: Hans Thostensens arkiv/Stavanger byarkiv.

Oppholdet varte i fem til syv uker, og det var plass til 70 barn fra to til syv år. Virksomheten ble drevet ved hjelp av frivillige gaver. Stavanger Aftenblad bidro i flere år med innsamling av penge-gaver. Det Stavangerske Dampskibsselskab innvilget fribilletter til slumsøstrene og alle barna og fri frakt på mat og gods. Også i denne sammenhengen, som så ofte tidligere, bidro kvinnene med salg av håndarbeid.

I 1932 så dagens program slik ut:
Kl. 06:30 - Tørn ut.
Kl. 07:30 - Frokost (fire ganger om uken havregrøt).
Kl. 09:30 - Suppe, egg og brød.
Kl. 14:30 - Middag.
Kl. 17:00 - Kakao og brød.
Kl. 18:00 - Til køys.

Foto: Google Maps. Bildet ble tatt i 2022.
Foto: Google Maps. Bildet ble tatt i 2022.

Feriekolonien ble nedlagt i 1970-årene. Huset ble solgt i 1985, og i en periode holdt Veslelia Barne-hage til der.

Kilder: Diverse aviser og publikasjoner fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden