Stavanger Cementvarefabrik

Bildet ble tatt 19. juni 1970. Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv.
Bildet ble tatt 19. juni 1970. Foto: Widerøes flyfotosamling/Stavanger byarkiv.

Tekst: Erling Jensen
Bedriften ble etablert i Lervig i 1897 som A/S Stavanger Tagskiferfabriker, men endret året etter navn til A/S Stavanger Cementvarefabrik. Adressen var Ryfylkegata 70. Opprinnelig hadde det vært et skipsverft på denne eiendommen. 

Firmaet begynte med å produsere takpanner av sement, men innså raskt at virksomheten burde utvides til også andre produkttyper. I 1901 begynte bedriften å produsere leketøy. Det er ukjent hvor lenge produksjonen av disse fortsatte. 

Ny norsk Industri
Stavanger Cementfabrik bringer iaar i Handelen et nyt Legetøi: "Bygningssten for Barn". Stenene er særdeles smukke, har livlige Farver og mange forskjellige Størrelser og Former, saa der efter den medfølgende Fortegningsbog kan opføres en Flerhed smukke Bygninger. Bygningsstenene ligger i Blikesker, som Maleren Jacob Sømme har forsynet med fornøielige Tegninger.

(Asker og Bærums Budstikke 19. oktober 1901).

Virksomheten ble utvidet til å omfatte gipsstøperi, kalkbrenneri, asfaltforretning og marmorsliperi. På Talgje ble det drevet marmorbrudd. Det ble opprettet en avdeling for oppføring av mur- og betong-bygg, med eget arkitektkontor. Bedriften hadde også store kaianlegg for lasting og lossing. I 1950 var det ca. 60 ansatte.

Hovedproduksjonen var kloakkrør, og bedriften gjorde en pionerinnstas ved å utvikle produktet og ved å mekanisere produksjonen. Tidligere hadde behovet vært dekket av importerte leirrør. Sementrørene var både billige og solide, og bedriften hadde så tidlig som i 1907 en stor kundekrets i en rekke norske byer. Kloakkrørene produserte man like til 1966. I 1956 begynte man å produsere ferdigbetong. I 1972 var totalomsetningen ca. 65 millioner kroner og bedriften hadde 150 ansatte. Den største del av omsetningen besto av salg av stål- og valseverkprodukter. I 1971 etablerte bedrif-ten eget stållager i Haugesund.

I 1976 overtok A/S Stormbull aksjene i Stavanger Cementvarefabrik.

Annonse fra 1965.
Annonse fra 1965.

I 1927 overtok bedriften eiendommene i Nedre Strandgate 23 og 25. Her hadde administrasjonen sine kontorlokaler. Her var også butikkavdeling med salg av malervarer, gulv- og veggbekledningsartikler. Cementen Pub & Scene flyttet inn i 2. etasje i 1990. I 1973 ble det oppført ny administrasjonsbygning i Lervig.

I dag er området ved Lervig bygget om til et kombinert bolig- og næringsområde.

Kilde: Diverse aviser fra Nasjonalbiblioteket.

Til hovedsiden