Tou Bryggeri

Bygget ble oppført i 1899 av Stavanger Aktiebryggeri. Foto: Erling Jensen.
Bygget ble oppført i 1899 av Stavanger Aktiebryggeri. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Tou bryggeri startet produksjon av øl og mel i 1855 på Tau i Ryfylke. I 1908 ble Tou Bryggeri slått sammen med Stavanger Aktiebryggeri som lå i Lervigsveien i Stavanger.

Det var syv forretningsmenn fra Stavanger som sto bak etableringen av bedriften. Tou Interessentskab ble stiftet sommeren 1855. I 1908 ble Tou Bryggeri slått sammen med Stav-anger Aktiebryggeri. Bryggeriet ble overtatt med aktiva og passiva for 350 000 kroner. Virk-somheten ble gjentatte ganger utvidet både med nye produkter og nye tilbygg. Dette har gjort de røde og hvite bygningene til et av de mest markante bygningskompleksene i Storhaug bydel. Bygningene ble oppført i 1899 av Stavanger Aktiebryggeri. 

I 1974 ble virksomheten flyttet til industriområdet på Forus. Tou fusjonerte i 1990 med Nora Industrier og ble en del av Ringnes. I juni 2003 vedtok styret i Ringnes å legge ned brygge-riet, til tross for sterke lokale protester. 15. august 2003 ble bryggeriet nedlagt. Den siste flas-ken rullet av samlebåndet, og produksjonen ble flyttet til Oslo. Stavanger kommune kjøpte gamle Tou bryggeri i 2009 for å bruke anlegget til kulturformål.

Les mer om Tou bryggeri i boken Skaal Stavanger!

Til hovedsiden