Tou Bryggeri

Bygget ble oppført i 1899 av Stavanger Aktiebryggeri. Foto: Erling Jensen.
Bygget ble oppført i 1899 av Stavanger Aktiebryggeri. Foto: Erling Jensen.

Tekst: Erling Jensen
Tou bryggeri startet produksjon av øl og mel i 1855 på Tau i Ryfylke. I 1908 ble Tou Bryggeri slått sammen med Stavanger Aktiebryggeri som lå i Lervigsveien i Stavanger.

Tou Interessentskab ble stiftet sommeren 1855. Det var syv forretningsmenn fra Stavanger som sto bak etableringen av bedriften. I 1908 ble Tou Bryggeri slått sammen med Stavanger Aktiebryggeri. Bryggeriet ble overtatt med aktiva og passiva for 350 000 kroner. Virksomheten ble gjentatte gan-ger utvidet både med nye produkter og nye tilbygg. Dette har gjort de røde og hvite bygningene til et av de mest markante bygningskompleksene i Storhaug bydel. Bygningene ble oppført i 1899 av Stavanger Aktiebryggeri. 

I 1974 ble virksomheten flyttet til industriområdet på Forus. Tou fusjonerte i 1990 med Nora Industrier og ble en del av Ringnes. I juni 2003 vedtok styret i Ringnes å legge ned bryggeriet, til tross for sterke lokale protester. 15. august 2003 ble bryggeriet nedlagt. Den siste flasken rullet av samlebån-det, og produksjonen ble flyttet til Oslo. Stavanger kommune kjøpte gamle Tou bryggeri i 2009 for å bruke anlegget til kulturformål. I 2021 fikk bygget Stavanger kommunes byggeskikkpris. 

Til hovedsiden